WE ETEN WERELDWIJD GEMIDDELD 19 KG VIS PER PERSOON PER JAAR – BIJNA DUBBEL ZOVEEL ALS 50 JAAR GELEDEN.

Je kan je moeilijk voorstellen dat vis van onze borden zou verdwijnen en de wereldwijde vraag naar vis blijft dan ook stijgen. Om deze vraag te blijven beantwoorden, vangen we meer vis dan er bij komt. We hebben nu het punt bereikt waarop mariene ecosystemen, maar ook verschillende lokale bevolkingsgroepen die afhankelijk zijn van vis, voornamelijk in ontwikkelingslanden, bedreigd worden. Overbevissing is de tweede grootste bedreiging voor onze oceanen, net na de klimaatsverandering. Het zou kunnen dat er binnenkort geen vis over is om te vangen en op te eten.
Gelukkig kunnen we de overbevissing stoppen. Maar we hebben jouw hulp nodig.

Meer dan de helft van alle vis die je kan kopen, wordt gevangen in een ontwikkelingsland.

De Europese Unie is wereldwijd de grootste importeur van vis. De helft van de vis die we importeren, is afkomstig uit Azië, Afrika en andere ontwikkelingsgebieden waar de lokale bevolking voor zijn overleving vaak afhankelijk is van de visserij. Wereldwijd zijn vis, schaal- en schelpdieren de meest verhandelde producten.

DE HARDE FEITEN

Elke belg eet gemiddeld 25 kg vis per jaar, waarvan 21 kg geïmporteerd is.

icon_hard_facts_boat_and_fish

93%

van de onderzochte visbestanden in de Middellandse zee zijn overbevist.

31%

van de visbestanden wereldwijd zijn overbevist.

800 miljoen mensen zijn afhankelijk van vis als voedselbron en gezinsinkomen. Het merendeel van deze mensen leeft in ontwikkelingslanden.

icon_hard_eu_import

In 2014 importeerden de landen rond de Middellandse Zee ongeveer

85%

van de vis die ze consumeerden.

icon_hard_facts_hook_and_fish

Illegale en ongereguleerde visvangst kan al snel oplopen tot

26 miljoen ton

meer dan

30%

van de totale jaarlijkse visvangst wereldwijd

WIJ ZIJN ALLEMAAL VERBONDEN en samen maken we het verschil.

Pin It on Pinterest

Share This