WE ETEN WERELDWIJD GEMIDDELD 20 KG VIS, SCHAAL- EN SCHELPDIEREN PER PERSOON PER JAAR – BIJNA DUBBEL ZOVEEL ALS 50 JAAR GELEDEN.

Je kan je moeilijk voorstellen dat vis, schaal- en schelpdieren van onze borden verdwijnen. De wereldwijde vraag blijft ook stijgen en om deze te kunnen beantwoorden, vangen en kweken we meer dan de oceaan kan leveren.

We hebben nu het punt bereikt waarop mariene ecosystemen, maar ook verschillende lokale bevolkingsgroepen, voornamelijk in ontwikkelingslanden, bedreigd worden. Overbevissing is de tweede grootste bedreiging voor onze oceaan, net na de klimaatsverandering.

Laten we samen het tij keren.

Meer dan de helft van alle vis die je kan kopen, wordt gevangen in een ontwikkelingsland.

De Europese Unie is wereldwijd de grootste importeur van vis, schaal- en schelpdieren. De helft van wat we importeren, is afkomstig uit Azië, Afrika en andere ontwikkelingsgebieden waar de lokale bevolking voor zijn overleving vaak afhankelijk is van de visserij. Wereldwijd zijn vis, schaal- en schelpdieren de meest verhandelde producten.

DE HARDE FEITEN

Elke belg eet gemiddeld 24 kg vis per jaar, waarvan 19 kg geïmporteerd is.

icon_hard_facts_boat_and_fish

34%

van de visbestanden wereldwijd zijn overbevist.

75%

van de onderzochte visbestanden in de Middellandse Zee en Zwarte Zee zijn overbevist.

800 miljoen mensen zijn afhankelijk van vis, schaal- en schelpdieren als voedselbron en gezinsinkomen. Het merendeel van deze mensen leeft in ontwikkelingslanden.

icon_hard_eu_import

In 2014 importeerden de landen rond de Middellandse Zee ongeveer

85%

van de vis die ze consumeerden.

icon_hard_facts_hook_and_fish

Illegale en ongereguleerde visvangst kan al snel oplopen tot

26 miljoen ton

meer dan

15%

van de totale jaarlijkse visvangst wereldwijd.

HOE KAN JIJ HET VERSCHIL MAKEN?

Pin It on Pinterest

Share This