Tonijn, Blauwvin / Rode

Thunnus thynnus

  • Atlantische Oceaan noordwest FAO 21; Middellandse Zee en Zwarte Zee FAO 37
   Val, Hengel en Handlijn
  • Middellandse Zee en Zwarte Zee FAO 37
   Aquacultuur - Netkooien op zee (Wild gevangen jonge exemplaren)
  • Atlantische Oceaan FAO 21, 27, 31, 34
   Drijvende beuglijn, Ringzegen zonder lokboei (Fish Aggregation Device, FAD)
  • Middellandse Zee en Zwarte Zee FAO 37
   Ringzegen

  Biologie

  De blauwvintonijn kan tot 4,5 m lang worden, tot 700 kg wegen en tot 40 jaar oud worden. Ze worden geslachtsrijp van 4 tot 6 jaar. Net zoals andere tonijnsoorten is de blauwvintonijn een roofvis die zich voedt met andere vissoorten, zoals ansjovis en heek, maar ook met inktvissen en schaaldieren. Hij is een snelle zwemmer die in tegenstelling tot de meeste vissen zijn eigen lichaamstemperatuur kan regelen. Hierdoor kan hij overleven in water tussen 7 en 25°C in verschillende zones en dieptes. Blauwvintonijn is bijzonder kwetsbaar omwille van de lage voortplantingsgraad en het feit dat hij samenschoolt in de paaitijd, waardoor hij gemakkelijk opgevist kan worden.

  Visserij

  Tonijn verzamelt zich rond drijvende objecten om te jagen. Ringzegens met lokboeien (Fish Aggregation Devices, FAD) baseren zich op dit gedrag om tonijn aan te trekken en eenvoudig in groep te vangen. Het gebruik van deze techniek brengt echter ook bedreigde diersoorten in gevaar, zoals haaien, roggen, jonge tonijn en andere vissen die reeds overbevist zijn. Voor enkele van deze soorten is de tonijnvisserij één van de hoofdredenen van de achteruitgang van hun bestand. Wanneer er geen lokboeien gebruikt worden, is deze ongewenste vangst veel kleiner. Jonge tonijn wordt echter nog steeds gevangen. Traditionele en artisanale vangsttechnieken met hengels, handlijnen of vallen zijn selectief, produceren nauwelijks ongewenste vangst, hebben weinig teruggooi en weinig ecologische impact. De achteruitgang van roofdieren, zoals tonijnen, heeft een nefast effect op het mariene ecosysteem, de verschillende gemeenschappen en het voedselweb.

  Beheer

  In alle gebieden waar blauwvintonijn bevist wordt, zijn er regionale organisaties voor visserijbeheer (RFMO) werkzaam die aanbevelingen doen op het vlak van quota en minimumgroottes voor de tonijnvisserij, maar vaak niet in staat zijn om hun eigen regels op te leggen en af te dwingen.

  Pin It on Pinterest

  Share This