Haai

  • MSC label
   Wildvangst - Squalus acanthias
  • Wereldwijd
   Wildvangst

  Biologie

  Miljoenen jaren geleden werd onze aarde al door haaien bewoond. De groep van de haaien telt meer dan 400 soorten. Haaien zijn heel gegeerd omwille van hun vlees, hun vinnen en hun kraakbeen die verwerkt worden in alledaagse producten zoals cosmetica of voedingssupplementen. De kleinste haai is slechts enkele centimeters groot terwijl een walvishaai verschillende meters groot kan worden. In de Noordzee komen er 11 verschillende haaien voor. Het menu van haaien verschilt ook per soort. Sommige haaien zijn echte roofdieren die zich voeden met andere vissen, schaaldieren en zelfs zeehonden. Andere haaiensoorten zijn volledig vegetarisch en eten enkel zoöplankton. Alle haaien groeien traag en ze worden pas geslachtsrijp wanneer ze 12 tot 15 jaar oud zijn. De meeste soorten kunnen 20 tot 30 jaar oud worden. Aangezien haaien pas laat geslachtsrijp worden en een beperkt aantal nakomelingen per individu hebben, zijn ze heel gevoelig voor overbevissing en herstellen de populaties heel slecht.

  Toestand van het bestand

  Hoewel er nauwelijks exacte cijfers voor alle haaiensoorten zijn, zijn er verschillende indicatoren die de wereldwijde achteruitgang van de haaienpopulaties aanduiden. Het gebrek aan nauwkeurige kennis en het foutief gebruik van verschillende soortnamen maken het moeilijk om de toestand van de haaienpopulaties te evalueren. Een derde van alle haaien- en roggensoorten in de Europese wateren hebben de status ‘bedreigd’ op de rode lijst van IUCN (International Union for Conservation of Nature). Haaien zijn vaak bijvangst, wat hun populaties bedreigt. Visserijen die specifiek op haaien vissen (vaak enkel voor hun vinnen) vormen een groot probleem.

  Ecologische impact

  Haaien zijn toppredatoren in het mariene ecosysteem. Ze zijn een essentiële schakel in het mariene voedselweb. Haaien zijn dus sleutelsoorten en het wegvallen van deze organismen zou het hele ecosysteem beïnvloeden en de volledige voedselwebstructuur doen instorten. Dit zal het verlies van andere, vaak commercieel belangrijke, soorten tot gevolg hebben.

  Beleid

  De vangst van verschillende haaiensoorten is verboden in alle Europese wateren. In Centraal-Amerika, de Verenigde Staten, Taiwan en Europa is het verder ook illegaal om haaien zonder vinnen, of gescheiden van hun vinnen aan te landen. De handel in verschillende haaiensoorten, wordt geregeld door de ‘VN-Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten’ (CITES). CITES identificeert waar de gevoelige punten liggen en helpt landen om controles te organiseren indien nodig. Dieren die in bijlage II zijn opgenomen, worden als kwetsbare soort beschouwd, waarvan het voortbestaan gevaar loopt als de handel in deze dieren niet aan banden wordt gelegd en gereguleerd.

  Pin It on Pinterest

  Share This