Tong

Solea solea, Cynoglossus senegalensis, Microchirus variegatu

  • MSC label
   Wildvangst
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27 (Baltische zee, Noordzee)
   Geankerd kieuwnet, Bodembordensleepnet, Warrelnet
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27 (Oost Portugese wateren)
   Geankerd kieuwnet
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27 (Keltische zee, Noordzee), Centraal oost FAO 34
   Bodembordensleepnet, Dubbel sleepnet
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27
   Boomkor
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27 (Oost Portugese wateren)
   Kieuwnet - Artisanaal
  • Middellandse Zee en Zwarte Zee FAO 37
   Bodembordensleepnet, Warrelnet, Kieuwnet

  Biologie

  Tong is een platvis met beide ogen op de rechterkant. Overdag schuilt hij in het zand voor predatoren. In de nacht gaat hij zelf of jacht. Rond de mond heeft de tong een ‘baardje’ dat hem toelaat om beweging van prooien onder het zand te voelen. Tong kan zo’n 50 tot 60 cm lang worden, tot 6 kg wegen (gemiddeld 300-400 g), en 20 jaar oud worden. De paaigronden van tong bevinden zich voor de Normandische, Belgische en Nederlandse kust. Tong is heel gevoelig voor overbevissing aangezien het een soort is met een trage groei en ze pas op een latere leeftijd (3 tot 5 jaar) geslachtsrijp wordt.

  Visserij

  Tong wordt voornamelijk gevangen met boomkorren met zware kettingen om de tong te wekken. Dit is een niet-selectieve vangsttechniek met veel ongewenste vangst, ook van kwetsbare en beschermde soorten. De boomkorvisserij brengt schade toe aan de bodem. De netten worden immers over de bodem voortgesleept en vernietigen hierbij de bodemhabitats en de organismen die er leven zoals jonge vissen en bedreigde diersoorten. Door dit effect op de bodem, en het effect op verschillende populaties, beïnvloedt de boomkorvisserij het hele ecosysteem, wat langetermijngevolgen heeft. Geankerde kieuwnetten worden ook gebruikt en deze veroorzaken minder ongewenste vangst en slechts een minimale impact op de bodem. Beschermde haaien, roggen en zeezoogdieren behoren wel nog tot de mogelijke ongewenste vangst.

  Aquacultuur

  In Europa wordt tong gekweekt in land-gebonden, gesloten systemen en in doorstroomsystemen. Het afvalwater afkomstig uit doorstroomsystemen, bevat een hoge concentratie nutriënten (wat leidt tot eutrofiëring van de omgeving), en leidt tot de verspreiding van ziektes en parasieten. Wanneer er gekweekt wordt in gesloten kweeksystemen is de vervuiling eerder beperkt, door het gebruik van filters en reinigingssystemen. Om 1 kg tong te produceren is er meer dan 3,2 kg wild gevangen vis nodig, die wordt verwerkt tot vismeel en visolie. Hierdoor komen de natuurlijke visbestanden onder druk te staan.

  Met het Visserij Verduurzaamt traject werkt de Belgische visserijsector collectief aan de verduurzaming van de vloot. De duurzaamheid wordt gemeten met de 11 VALDUVIS indicatoren, en elke drie jaar worden streefwaarden bepaald die behaald moeten worden om continue verbetering te stimuleren. Hiervoor biedt het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) ondersteuning in de vorm van een verbetertraject, een plan van maatregelen die een reder kan nemen om een hogere score te behalen. Reders die deelnemen aan dit traject en voldoen aan de streefwaarden worden beloond met een markterkenning. Op dit moment kunnen aankopers dit reeds op de veilklok zien. Meer informatie vindt u hier: https://www.visserijverduurzaamt.be/

  Pin It on Pinterest

  Share This