Tong

Solea solea, Cynoglossus senegalensis, Microchirus variegatu

  • MSC label
   Wildvangst
  • Europa
   Aquacultuur - Tanks met doorstroming
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27
   Deense bodemzegen, Geankerd kieuwnet
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27 (Noordzee, Golf van Biskaje)
   Kieuwnet
  • Middellandse Zee en Zwarte Zee FAO 37
   Bodemsleepnet, Kieuwnet, Warrelnet
  • Atlantische Oceaan noordoost, centraal oost FAO 27, 34
   (Dubbel) bodemsleepnet, Boomkor, Kieuwnet, Pulskor, Warrelnet
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27 (Golf van Biskaje)
   Geankerd kieuwnet

  Biologie

  Tong is een platvis met beide ogen op de rechterkant. Hij is vooral ’s nachts actief. Rond de mond heeft de tong een ‘baardje’ dat hem toelaat om beweging van prooien onder het zand te voelen. Overdag schuilt hij zelf in het zand voor predatoren. Tong kan zo’n 50 tot 60 cm lang worden, tot 6 kg wegen (gemiddeld 300-400 g), en 20 jaar oud worden. De paaigronden van tong bevinden zich voor de Normandische, Belgische en Nederlandse kust. Tong is heel gevoelig voor overbevissing aangezien het een soort met een trage groei is en ze pas op een late leeftijd (3 tot 5 jaar) geslachtsrijp wordt.

  Wildvangst

  Toestand van het bestand

  In het noordoosten van de Atlantische oceaan zijn er verschillende tongbestanden aanwezig. De bestanden in de Noordzee, in het Kanaal en in de Golf van Biskaje zijn in een goede staat. Het bestand in Skagerrak en Kattegat is momenteel op een duurzaam niveau, maar loopt een verhoogd risico op overbevissing wanneer de visserijdruk op het huidige niveau blijft. In de Ierse Zee zijn de bestanden overbevist. In de Middellandse Zee worden sommige bestanden als overbevist beschouwd.

  Ecologische impact

  Tong wordt voornamelijk gevangen met boomkorren met zware kettingen om de tong te wekken. Het is een enorm destructieve methode die vele organismen op en in de zeebodem verwondt of doodt. De hoeveelheid bijvangst en teruggooi is ook zeer groot en boomkorren hebben een langetermijneffect op het ecosysteem. Sinds 2016 is er een ban op teruggooi in de tongvisserij. De teruggooi van pladijs en schar is nog steeds legaal. Sleepnetten met aanpassingen en de elektrische pulskor, waarbij elektrische pulsen gebruikt worden om de vissen in het net te drijven, veroorzaken minder schade aan de zeebodem en minder bijvangst. Deze methodes bevinden zich nog in de testfase en meer onderzoek naar de ecologische impact is noodzakelijk. Het gebruik van staande netten en kieuwnetten leidt tot minder bijvangst en heeft een minimale impact op de bodem. Beschermde haaien, roggen en zeezoogdieren behoren echter nog steeds tot de mogelijke bijvangst. Een warrelnet bestaat uit 3 lagen: een binnenste net en aan beide zijden ervan een wijdmazig net. De gevangen vissen raken verstrikt en komen steeds vaster te zitten bij het spartelen. Deze techniek heeft een bijvangst van niet-doelsoorten, waaronder bedreigde soorten, zoals zeezoogdieren, zeeschildpadden, zeevogels, haaien en roggen. De Deense bodemzegen wordt gekenmerkt door het in een cirkel uitzetten van twee lange touwen (ten minste 2,5 km) met in het midden een net. Bij het binnenhalen van de lijnen worden de bodemvissen naar de opening van het net gejaagd terwijl het schip voor anker ligt. Deze techniek heeft een bijvangst van te kleine individuen van de doelsoorten en andere soorten, beroering van de zeebodem en vernieling van het habitat en aantasting of eliminatie van sedentaire soorten, zoals algen, riffen van koralen, sponzen, kokerwormen…
  In de Noordzee heeft het verplichte gebruik van auditieve waarschuwingsmechanismen, zoals ‘pingers’ de bijvangst van zeezoogdieren drastisch verlaagd. Dit schrikt de zeezoogdieren af met een lagere bijvangst tot gevolg. Er zijn echter nog veel technische problemen aanwezig bij het gebruik van ‘pingers’.

  Beleid

  Een minimum aanlandingsmaat en totale toegestane vangsten zijn ingevoerd om de visbestanden te beschermen. Daarnaast is de maaswijdte van de netten gereglementeerd en is er een begrenzing ingesteld op het motorvermogen van vissersschepen en op het aantal visdagen per jaar.

  Aquacultuur

  Ecologische voetafdruk

  Tong is een carnivoor met een hoge energieomzet, wat leidt tot een groot verlies aan eiwitten. Om 1 kg tong te produceren is er meer dan 3,2 kg wild gevangen vis nodig, die wordt verwerkt tot vismeel en visolie. Hierdoor komen de natuurlijke visbestanden onder druk te staan.

  Ecologische impact

  In Europa wordt tong gekweekt in land gebonden, gesloten systemen en in doorstroomsystemen. Het afvalwater afkomstig uit doorstroomsystemen bevat een hoge concentratie nutriënten (wat leidt tot de eutrofiëring van de omgeving), en leidt tot de verspreiding van ziektes en parasieten, en het kruisen van gekweekte en wilde soortgenoten. Wanneer gekweekt wordt in gesloten kweeksystemen, zoals vijvers, is de vervuiling eerder beperkt, door het gebruik van filters en reinigingssystemen. De gesloten systemen hebben ook geen enkel negatief effect op de omliggende wateren. Ziekten en parasieten kunnen niet worden doorgegeven naar populaties in het wild en er worden geen chemicaliën of medicijnen in het milieu gebracht. De dieren kunnen niet ontsnappen en hebben bijgevolg geen effect op de wilde populaties.

  Weetje

  Sliptong is de bijnaam voor jonge exemplaren (24 cm) van de tong.

  Pin It on Pinterest

  Share This