Roodbaars

Sebastes norvegicus, S. mentella

  • MSC label
   Wildvangst
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27 (Barentszzee, Noorwegen)
   Bodembordensleepnet
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27 (Noord Europa, Ijsland, Groenland)
   Bodembordensleepnet, Pelagisch bordensleepnet, Geankerd kieuwnet

  Biologie

  De roodbaars kan gevonden worden in de koude wateren in het noorden van de Atlantische Oceaan, van het noorden van Europa en Amerika tot Groenland en IJsland op dieptes tussen 100 en 1400 m. Beide soorten groeien enorm traag, zijn pas laat geslachtsrijp en kunnen meer dan 60 jaar oud worden. Dit maakt hen heel gevoelig voor overbevissing. Roodbaars is levendbarend. De eieren worden bevrucht en ontwikkelen zich in het lichaam van het vrouwtje. De paring vindt plaats in september – oktober en de jongen worden tussen april en juli geboren. Ze meten dan ongeveer 7 mm.

  Visserij

  Roodbaars wordt gevangen met sleepnetten, kieuwnetten en grondbeuglijnen. Bij het gebruik van bodemsleepnetten en boomkorren is er steeds een grote hoeveelheid ongewenste vangst aanwezig, vaak soorten die reeds bedreigd worden door overbevissing. Deze visserijen hebben ook een negatieve impact op de bodem. De netten worden immers over de bodem voortgesleept en vernietigen hierbij de bodemhabitats en de organismen die er leven zoals jonge vissen en bedreigde diersoorten. Door dit effect op de bodem, en het effect op verschillende populaties, wordt het hele ecosysteem beïnvloedt, wat langetermijngevolgen heeft. Kieuwnetten, pelagische sleepnetten en beuglijnen hebben minder impact op het ecosysteem, omdat ze de bodemgemeenschappen niet beschadigen. Beschermde haaien en roggen, evenals dolfijnen en zeeschildpadden worden wel nog gevangen.

  Pin It on Pinterest

  Share This