Griet

Scophthalmus rhombus

  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27 (Noordzee)
   Geankerd kieuwnet
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27
   Boomkor, Bodembordensleepnet
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27 (Golf van Biskaje)
   Geankerd kieuwnet

  Biologie

  Griet is een platvis met de beide ogen aan de linkerzijde van het lichaam. Hij kan 6 jaar oud worden, 75 cm lang worden en 8 kg wegen. Rond het vierde levensjaar, wanneer griet een lengte van 33 tot 41 cm bereikt heeft, wordt de vrouwelijke griet geslachtsrijp en kan ze zich voortplanten. Griet is een roofvis die zich met andere bodembewoners voedt, liefst garnalen en kleine vis. Ze zijn ook meesters in het camoufleren door de kleuren van de omringende omgeving over te nemen. Griet komt voor in de Middellandse Zee, in de Zwarte Zee en in de Atlantische Oceaan, van Noorwegen tot Marokko, op verschillende dieptes tussen 5 en 50 m.

  Visserij

  Griet is vaak ongewenste vangst van de schol en tong visserijen die bodemsleepnetten, boomkorren en kieuwnetten gebruiken. Bij het gebruik van bodemsleepnetten en boomkorren is er steeds een grote hoeveelheid ongewenste vangst aanwezig, vaak soorten die reeds bedreigd worden door overbevissing. Deze visserijen hebben ook een negatieve impact op de bodem. De netten worden immers over de bodem voortgesleept en vernietigen hierbij de bodemhabitats en de organismen die er leven zoals jonge vissen en bedreigde diersoorten. Door dit effect op de bodem, en het effect op verschillende populaties, wordt het hele ecosysteem beïnvloedt, wat langetermijngevolgen heeft. Het gebruik van staande netten en kieuwnetten leidt tot minder ongewenste vangst en heeft een minimale impact op de bodem. Beschermde haaien, roggen en zeezoogdieren behoren wel nog tot de mogelijke ongewenste vangst.

  Beheer

  De visserij wordt gereguleerd door middel van totale toegestane vangsten en een minimum aanlandingsmaat. Deze maatregelen zijn afhankelijk van de regio waar griet gevangen wordt. In België is er een extra beperking ingesteld op de hoeveelheid griet die per dag per vaartuig aangeland mag worden.

  Pin It on Pinterest

  Share This