Griet

Scophthalmus rhombus

  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27
   Bodemsleepnet, Boomkor, Kieuwnet

  Biologie

  Griet is een platvis met de beide ogen aan de linkerzijde van het lichaam. Hij komt voor in de Middellandse Zee, in de Zwarte Zee en in de Atlantische Oceaan, van Noorwegen tot Marokko, op verschillende dieptes tussen 5 en 50 m. In vergelijking met andere platvissen groeit griet snel. Griet kan 6 jaar oud worden, 75 cm lang worden en 8 kg wegen. Rond het vierde levensjaar, wanneer griet een lengte van 33 tot 41 cm bereikt heeft, wordt de vrouwelijke griet geslachtsrijp en kan ze zich voortplanten. Griet is een roofvis die zich met andere bodembewoners voedt, liefst garnalen en kleine vis. e zijn meesters in het camoufleren en nemen de kleur aan van het omringende milieu.

  Toestand van het bestand

  Er is onvoldoende informatie beschikbaar om de toestand van het bestand te evalueren. Er wordt wel aangenomen dat de bestanden zich niet op een gezond of duurzaam niveau bevinden dus de inspanning en visserijdruk verhogen wordt afgeraden.

  Ecologische impact

  Griet is vaak bijvangst van bodemsleepnetten of boomkorren, of kieuwnetten. Verder wordt griet gevangen door gemengde boomkorvisserijen die gericht op platvissen vissen. Bij het gebruik van sleepnetten of boomkorren is er steeds een grote hoeveelheid bijvangst aanwezig, vaak soorten die reeds bedreigd worden door overbevissing. Boomkorvisserijen hebben ook een negatieve impact op de overleving van verschillende bodemsoorten, zoals koudwaterkoralen, jonge vissen en bedreigde diersoorten, zoals haaien en roggen. De netten worden immers over de bodem voortgesleept en vernietigen hierbij de bodemhabitat. Door dit effect op de bodem, en het effect op verschillende vispopulaties, beïnvloedt de boomkorvisserij het hele ecosysteem, wat langetermijngevolgen heeft. Het gebruik van staande netten en kieuwnetten leidt tot minder bijvangst en heeft een minimale impact op de bodem. Beschermde haaien, roggen en zeezoogdieren behoren echter nog steeds tot de mogelijke bijvangst.

  Beleid

  De visserij wordt gereguleerd door middel van totale toegestane vangsten en een minimum aanlandingsmaat. Deze maatregelen zijn afhankelijk van de regio waar griet gevangen wordt. In België is er een extra beperking ingesteld op de hoeveelheid griet die per dag per vaartuig aangeland mag worden.

  Pin It on Pinterest

  Share This