Tarbot

Scophthalmus maximus

  • Europa
   Aquacultuur - Tanks met doorstroming
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27 (Noordzee, Westelijke wateren)
   Kieuwnet
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27
   Bodemsleepnet, Boomkor, (Geankerd) kieuwnet
  • Middellandse Zee en Zwarte Zee FAO 37 (Zwarte Zee)
   Geankerd kieuwnet

  Biologie

  Tarbot is een platvis die op een diepte van wel 100 m kan voorkomen. Tarbot verkiest zanderige of modderige zeebodems. Hij kan tot 1 m lang worden en weegt dan zo’n 25 kg. In de Middellandse Zee plant tarbot zich voort tussen februari en april. In het noordoosten van de Atlantische Oceaan plant hij zich daarentegen voort tussen mei en juni. Jonge exemplaren leven dicht bij de kust, maar oudere dieren trekken naar open zee. Tarbot voedt zich met andere vissen die op de zeebodem leven, maar hij kan ook grotere schaaldieren en schelpdieren eten.

  Wildvangst

  Toestand van het bestand

  Er is onvoldoende informatie beschikbaar om de toestand van het bestand te evalueren. Ondanks het feit dat de visserijinspanning sterk gedaald is, wordt de stock nog steeds overgeëxploiteerd.

  Ecologische impact

  Tarbot wordt gevangen met sleepnetten of boomkorren, of geankerde kieuwnetten. Het gebruik van bodemsleepnetten en boomkorren in een gemengde visserij heeft een grotere impact op de omgeving. Bij het gebruik van sleepnetten of boomkorren is er steeds een grote hoeveelheid bijvangst aanwezig, vaak soorten die reeds bedreigd worden door overbevissing. Boomkorvisserijen hebben ook een negatieve impact op de overleving van verschillende bodemsoorten, zoals koudwaterkoralen, jonge vissen en bedreigde diersoorten, zoals haaien en roggen. De netten worden immers over de bodem voortgesleept en vernietigen hierbij de bodemhabitat. Door dit effect op de bodem, en het effect op verschillende vispopulaties, beïnvloedt de boomkorvisserij het hele ecosysteem, wat langetermijngevolgen heeft. Het gebruik van staande netten en kieuwnetten leidt tot minder bijvangst en heeft een minimale impact op de bodem. Beschermde haaien, roggen en zeezoogdieren behoren echter nog steeds tot de mogelijke bijvangst.

  Beleid

  Er zijn geen maatregelen die specifiek voor tarbot gelden, maar de maatregelen die gelden voor de gemengde platvisvisserijen hebben ook een positieve invloed op tarbotpopulaties. In België, Frankrijk en Nederland leggen de vissers zichzelf een minimummaat op die, afhankelijk van het geval, tussen 25 en 32 cm ligt. Ondanks deze vrijwillige maat is er nog steeds vangst van teveel jonge dieren. Er wordt ook aangeraden om de maaswijdte te verhogen, zodat meer juvenielen zouden kunnen overleven

  Aquacultuur

  Ecologische voetafdruk

  Om 1 kg tarbot op te kweken, is er ongeveer 3 kg vis nodig. Dit zal op termijn de wilde populaties uitputten. Het voer (vismeel en visolie) dat gebruikt wordt, is niet afkomstig uit duurzame bronnen en de productie van het voer vervuilt de wilde visbestanden.

  Ecologische impact

  Tarbot wordt niet in zee, maar in tanks met doorstroming op land gekweekt. De jonge vis die voor de kweek gebruikt wordt, is afkomstig uit broedplaatsen en de wilde populaties worden niet beïnvloed. De nabijgelegen habitats worden nauwelijks beïnvloed door de tarbotkwekerijen.

  Pin It on Pinterest

  Share This