Sardien

Sardina pilchardus

  • MSC label
   Wildvangst
  • Atlantische Oceaan noordoost, centraal oost FAO 27 (Ierse Zee, Golf van Biskaje), FAO 34 (Marokko, Mauritanië)
   Ringzegen
  • Middellandse Zee en Zwarte Zee FAO 37
   Pelagisch sleepnet, Ringzegen
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27
   Ringzegen
  • Atlantische Oceaan centraal oost FAO 34 (Marokko, Mauritanië)
   Pelagisch sleepnet

  Biologie

  De sardien heeft een cilindrisch lichaam met een eerder ronde buik. Sardien kan zowel in zoetwater, zoutwater als brak water voorkomen tot op een diepte van 10 tot 100 m. Sardien kan zo’n 27,5 cm lang worden en vormt grote scholen. Gedurende de dag blijft de school in diepe waterlagen, maar ’s nachts komt ze naar de wateroppervlakte waar de sardienen zich voeden met kleine schaaldiertjes. Sardien komt voor in het noordoosten van de Atlantische Oceaan, van IJsland tot Senegal, in het westelijk deel van de Middellandse Zee, in de Adriatische Zee, in de Zee van Marmara en in de Zwarte Zee. In koele zones worden de individuen geslachtsrijp op latere leeftijd en leven ze ook langer.

  Toestand van het bestand

  De verschillende sardienstocks hebben een zeer verschillende status: overbevist ter hoogte van de Iberische kusten en in de Golfe du Lion, ten volle bevist tot volledig geëxploiteerd in de Golf van Biskaje en de West-Afrikaanse wateren.

  Ecologische impact

  Sardien wordt gevangen met ringzegens of pelagische sleepnetten. Ringzegens hebben een centrale lepelvormige kuil, gemaakt van licht, zeer resistent netmateriaal, die aan weerszijden voorzien is van grote vleugels. De vis wordt gevangen als de beide vleugels op hetzelfde moment aan boord worden gehesen. Deze techniek heeft een accidentele bijvangst van niet-doelsoorten, in het bijzonder van zeezoogdieren en haaien, en van te kleine individuen van de doelsoorten. Bij het gebruik van sleepnetten die niet over de bodem slepen (pelagische sleepnetten), wordt de bodemhabitat niet beschadigd, maar is de bijvangst niet gering. Deze bestaat vaak uit soorten die reeds bedreigd worden door overbevissing.
  Hoewel er onvoldoende informatie beschikbaar is, wordt er aangenomen dat de visserij geen significante ecologische impact heeft. De gebruikte vismethodes hebben slechts een geringe impact op de zeebodem. Aangezien sardienen grote scholen vormen, is de bijvangst van andere soorten eerder laag.

  Beleid

  Europa stelt voor de sardienvisserij geen totale toegelaten vangsten. De beheermaatregelen omvatten een minimum aanlandingsmaat en een beperking op het aantal visdagen. Het huidige beleid volgt de voorstellen van de ‘General Fisheries Comission for the Mediterranean (GFCM)’. Er zijn regionale verschillen inzake het beleid en de quota.

  Pin It on Pinterest

  Share This