Rog

Raja spp.

  • MSC label
   Wildvangst
  • Wereldwijd
   Boomkor, Geankerd kieuwnet, Bodembordensleepnet

  Biologie

  In de Europese wateren komen er 13 verschillende soorten roggen voor die van commercieel belang zijn. De meeste worden bedreigd en zijn opgenomen op de rode lijst van IUCN (International Union for Conservation of Nature). Roggen leven op de zeebodem en eten voornamelijk schaaldieren en andere bodemorganismen. Na de paring vindt een inwendige bevruchting plaats waarna de vrouwtjes hun tientallen tot honderden eikapsels op de zeebodem leggen. Enkele maanden later komen deze uit. Roggen hebben een trage groeisnelheid, een lage productiviteit en ze worden pas op late leeftijd geslachtsrijp. Dit maakt hen heel gevoelig voor overbevissing.

  Visserij

  Er wordt zelden gericht op roggen gevist. Roggen zijn vaak ongewenste vangst van boomkorren, bodemsleepnetten en kieuwnetten. Bij het gebruik van bodemsleepnetten en boomkorren is er steeds een grote hoeveelheid ongewenste vangst aanwezig, vaak soorten die reeds bedreigd worden door overbevissing. Deze visserijen hebben ook een negatieve impact op de bodem. De netten worden immers over de bodem voortgesleept en vernietigen hierbij de bodemhabitats en de organismen die er leven zoals jonge vissen en bedreigde diersoorten. Door dit effect op de bodem, en het effect op verschillende populaties, wordt het hele ecosysteem beïnvloedt, wat langetermijngevolgen heeft.

  Beheer

  Sinds de kritieke toestand van de roggenbestanden bekend is, werd een minimum aanlandingsmaat (50 cm) en totale toegestane vangsten ingevoerd om de roggenbestanden te beschermen. Alle roggen moeten op soort geïdentificeerd worden en zo in het logboek van de visser worden ingeschreven. Belgische vissers mogen slechts een beperkt aantal roggen per dag binnenhalen.

  Voor een duurzame visserij en correcte aanlandingsgegevens van haaien en roggen, is het essentieel dat de aparte soorten van deze kraakbeenvissen worden herkend onder de juiste naam, zowel aan boord als in de vismijn en in de ganse verdere keten. Binnen het HAROkit-project werd een determinatiekit ontwikkeld die vrij kan gebruikt worden aan boord, in de vismijn en de visserijschool: http://www.vliz.be/nl/harokit

  Pin It on Pinterest

  Share This