Koolvis

Pollachius virens

  • MSC label
   Wildvangst
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27 (Ijsland, Faeröer)
   Deense bodemzegen, Bodembordensleepnet, Pelagisch dubbel sleepnet
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27
   Bodembordensleepnet

  Biologie

  De koolvis is een roofvis die in scholen voorkomt en zich voedt met haring en gelijkaardige vissoorten. Hij behoort tot de familie kabeljauw en heeft een kleine kindraad en een bleke, recht doorlopende zijlijn. Op jonge leeftijd verblijft de koolvis in de kustwateren. Als ze 3 à 4 jaar oud zijn, gaan ze dieper in zee leven (tot 400 m diepte). Ze kunnen zo’n 130 cm lang en 25 jaar oud worden. Vanwege een trage groei en late geslachtsrijpheid (4-7 jaar) is de koolvis enorm gevoelig voor overbevissing. Koolvis komt voor in de wateren rond IJsland, Spitsbergen, Noorwegen en in de Noordzee.

  Visserij

  Koolvis wordt voornamelijk gevangen met (pelagische) sleepnetten. Bij het gebruik van bodemsleepnetten en boomkorren is er steeds een grote hoeveelheid ongewenste vangst aanwezig, vaak soorten die reeds bedreigd worden door overbevissing. Deze visserijen hebben ook een negatieve impact op de bodem. De netten worden immers over de bodem voortgesleept en vernietigen hierbij de bodemhabitats en de organismen die er leven zoals jonge vissen en bedreigde diersoorten. Door dit effect op de bodem, en het effect op verschillende populaties, wordt het hele ecosysteem beïnvloedt, wat langetermijngevolgen heeft. Ringzegens, sleeplijnen (trolling, en longlines of beuglijnen) en kieuwnetten hebben een minimale impact op de bodem. Beschermde haaien, roggen, zeezoogdieren en zeevogels behoren wel nog tot de mogelijke ongewenste vangst. Veel jonge vissen van andere economisch belangrijke soorten, worden gevangen en teruggegooid, met weinig kans op overleven. Door het gebruik van aas kunnen deze technieken een impact hebben op de aasbestanden.

  Pin It on Pinterest

  Share This