Pollak of Witte koolvis

Pollachius pollachius

  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27 (Noordzee)
   Geankerd kieuwnet
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27 (Golf van Biskaje, Portugal)
   Visserij met sleeplijn
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27
   Dubbel bodemsleepnet, Geankerd kieuwnet, Drijvende beuglijn

  Biologie

  Pollak of witte koolvis is een wijdverspreide roofvis in het noordoosten van de Atlantische Oceaan. De soort komt voor nabij rotsige bodems en beweegt zich voort dicht tegen de bodem, tussen 40 en 100 meter diepte. Jonge pollak leeft in kustwateren. Op tweejarige leeftijd, wanneer ze geslachtsrijp zijn, migreren ze naar open zee. Mannetjes zijn pas geslachtsrijp bij een lengte van 30 à 40 cm, vrouwtjes vanaf 40 à 50 cm. Volwassen pollak leeft doorheen het jaar relatief solitair, maar vormt dense scholen in het voortplantingsseizoen. Pollak kan 8 jaar oud en 1,3 m groot worden.

  Visserij

  Pollak wordt gevangen met bodemsleepnetten, geankerde kieuwnetten en sleeplijnen (trolling, en longlines of beuglijnen). Bij het gebruik van bodemsleepnetten en boomkorren is er steeds een grote hoeveelheid ongewenste vangst aanwezig, vaak soorten die reeds bedreigd worden door overbevissing. Deze visserijen hebben ook een negatieve impact op de bodem. De netten worden immers over de bodem voortgesleept en vernietigen hierbij de bodemhabitats en de organismen die er leven zoals jonge vissen en bedreigde diersoorten. Door dit effect op de bodem, en het effect op verschillende populaties, wordt het hele ecosysteem beïnvloedt, wat langetermijngevolgen heeft. Kieuwnetten en sleeplijnen hebben minder impact op het ecosysteem, omdat ze de bodemgemeenschappen niet beschadigen. Beschermde haaien en roggen, evenals dolfijnen en zeeschildpadden worden echter nog gevangen.

  Pin It on Pinterest

  Share This