Pladijs (schol)

Pleuronectes platessa

  • MSC label
   Wildvangst
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27 (Ijsland, Noordzee, Skagerrak, Kattegat)
   Geankerd kieuwnet, Deense bodemzegen, Schotse bodemzegen, Bodembordensleepnet
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27 (Het kanaal, Baltische zee)
   Geankerd kieuwnet
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27 (Ierse zee, Noordzee, Skagerrak)
   Boomkor
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27 (Het kanaal, Baltische zee, Keltische zee, Ierse zee)
   Bodembordensleepnet, Schotse bodemzegen, Warrelnet

  Biologie

  De pladijs of schol is een platvis die tot 70 cm groot kan worden en zijn leven doorbrengt op zanderige of modderige zeebodems. Zijn beide ogen staan op de rechterzijde van zijn lichaam en zijn gladde huid draagt langs de bovenkant oranjerode vlekken. Pladijs begint zich voort te planten bij een leeftijd tussen 2 en 5 jaar. De voortplanting zelf vindt plaats in verschillende periodes van het jaar, afhankelijk van de populatie. Voor de Noordzee is dat van januari tot april. Vrouwtjes kunnen tot 24 jaar oud worden, mannetjes maar maximaal 12 jaar oud. Pladijs kan gevonden worden langsheen de kusten van Europa van de noordelijke Witte Zee tot het westen van de Middellandse Zee.

  Visserij

  Pladijs wordt gevangen met boomkorren of sleepnetten, Schotse of Deense bodemzegens, of geankerde kieuwnetten. Boomkorren, sleepnetten en de Deense bodemzegens zijn niet-selectieve vangsttechnieken met veel ongewenste vangst, ook van kwetsbare en beschermde soorten. Bij het gebruik van bodemsleepnetten en boomkorren is er steeds een grote hoeveelheid ongewenste vangst aanwezig, vaak soorten die reeds bedreigd worden door overbevissing. Deze visserijen hebben ook een negatieve impact op de bodem. De netten worden immers over de bodem voortgesleept en vernietigen hierbij de bodemhabitats en de organismen die er leven zoals jonge vissen en bedreigde diersoorten. Door dit effect op de bodem, en het effect op verschillende populaties, wordt het hele ecosysteem beïnvloedt, wat langetermijngevolgen heeft. Het gebruik van staande netten en kieuwnetten leidt tot minder ongewenste vangst en heeft een minimale impact op de bodem. Beschermde haaien en zeezoogdieren behoren echter wel tot de mogelijke ongewenste vangst.

  Pin It on Pinterest

  Share This