Pladijs (schol)

Pleuronectes platessa

  • MSC label
   Wildvangst
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27
   Bodemsleepnet, Geankerd kieuwnet, Pulskor, Schotse bodemzegen
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27 (Ijsland)
   Deense bodemzegen
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27
   Boomkor
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27 (Ierse Zee, het Kanaal)
   Bodemsleepnet
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27 (Keltische Zee)
   Geankerd kieuwnet

  Biologie

  De pladijs of schol is een platvis die tot 70 cm groot kan worden en zijn leven doorbrengt op zanderige of modderige zeebodems. Zijn beide ogen staan op de rechterzijde van zijn lichaam en zijn gladde huid draagt langs de bovenkant oranjerode vlekken. De voortplanting vindt plaats in verschillende periodes van het jaar, afhankelijk van de stock. Voor de Noordzee is dat van januari tot april. Vrouwtjes kunnen tot 24 jaar oud worden, mannetjes maar maximaal 12 jaar oud.

  Toestand van het bestand

  De opkomst van duurzame visserijen heeft geleid tot herstelling van de meeste populaties. Enkel in de Keltische Zee is het visbestand nog in een slechte staat met een merkbare daling in de populatieaantallen. Over het algemeen gedragen de verschillende pladijsstocks zich goed in Europese wateren. Dit is zeker het geval voor de stock in de Noordzee, die meteen ook de belangrijkste is. In bepaalde visserijen ligt de bijvangst van ondermaatste schol nog steeds zeer hoog.

  Ecologische impact

  Pladijs wordt gevangen met boomkorren of sleepnetten, pulskor, Schotse of Deense bodemzegen, of geankerde kieuwnetten. In het zuiden van de Noordzee wordt pladijs gevangen met boomkorren. Bij het gebruik van sleepnetten of boomkorren is er steeds een grote hoeveelheid bijvangst aanwezig, vaak soorten die reeds bedreigd worden door overbevissing. Boomkorvisserijen hebben ook een negatieve impact op de overleving van verschillende bodemsoorten, zoals koudwaterkoralen, jonge vissen en bedreigde diersoorten, zoals haaien en roggen. De netten worden immers over de bodem voortgesleept en vernietigen hierbij de bodemhabitat. Door dit effect op de bodem, en het effect op verschillende vispopulaties, beïnvloedt de boomkorvisserij het hele ecosysteem, wat langetermijngevolgen heeft. Sleepnetten met aanpassingen en de elektrische pulskor, waarbij elektrische pulsen gebruikt worden om de vissen in het net te drijven, veroorzaken minder schade aan de zeebodem en minder bijvangst. Deze methodes bevinden zich nog in de testfase en meer onderzoek naar de ecologische impact is noodzakelijk. De Deense en Schotse bodemzegen wordt gekenmerkt door het in een cirkel uitzetten van twee lange touwen (ten minste 2,5 km) met in het midden een net. Bij het binnenhalen van de lijnen worden de bodemvissen naar de opening van het net gejaagd terwijl respectievelijk het schip voor anker ligt of er aan een lage snelheid vooruit gevaren wordt. Deze techniek heeft een bijvangst van te kleine individuen van de doelsoorten en andere soorten, beroering van de zeebodem en vernieling van het habitat en aantasting of eliminatie van sedentaire soorten, zoals algen, riffen van koralen, sponzen, kokerwormen… Het gebruik van staande netten en kieuwnetten leidt tot minder bijvangst en heeft een minimale impact op de bodem. Beschermde haaien en zeezoogdieren behoren echter nog steeds tot de mogelijke bijvangst.

  Beleid

  Een minimum aanlandingsmaat en totale toegestane vangsten zijn ingevoerd om de visbestanden te beschermen. Wanneer pladijs gericht bevist wordt, kan men gebruik maken van netten met een grotere maasgrootte met een relatief kleine hoeveelheid bijvangst tot gevolg.

  Pin It on Pinterest

  Share This