Garnaal, Tropische

Penaeus spp.: Penaeus vannamei, monodon

  • MSC label
   Wildvangst
  • ASC label
   Aquacultuur
  • Wereldwijd - BAP 4-star label; Latijns-Amerika (Honduras, Ecuador)
   Aquacultuur - Vijvers
  • Azië (Bangladesh, India, Indonesië)
   Aquacultuur - Vijvers - Extensieve productie; Zero-invoersystemen
  • Madagaskar
   Aquacultuur - Vijvers - Semi-intensieve productie
  • Wereldwijd - BAP 2-star label; Latijns-Amerika (Mexico; Brazilië, Colombia, Peru)
   Aquacultuur - Vijvers
  • Azië (China,Thailand, Vietnam, Indonesië, Bangladesh, India)
   Aquacultuur - Recirculating Aquaculture System (RAS), Vijvers - (Semi-)Intensieve productie
  • Azië (Myanmar)
   Aquacultuur - Vijvers - Extensieve productie; Zero-invoersystemen
  • Atlantische oceaan FAO 41 (Brazilië), FAO 34; Indische oceaan FAO 51, 57; Pacifische oceaan FAO 71 (niet Australië)
   Dubbel bordensleepnet, Bodembordensleepnet, Warrelnet

  Biologie

  Tropische garnaal is een verzamelnaam voor verschillende garnaalsoorten die worden gevangen met bodemsleepnetten of op grote schaal worden gekweekt. Het geslacht Penaeus is bijzonder belangrijk voor de garnalenteelt, met soorten als de witte tijgergarnaal (Penaeus vannamei) en de tijgergarnaal (Penaeus monodon). Garnalen planten zich snel voort en krijgen veel nakomelingen. De witte garnaal, wordt gekweekt in Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië. De grote tijgergarnaal, wordt opgevist of gekweekt in de Indische Oceaan en in Azië.

  Visserij

  Veel bestanden zijn overbevist of volledig geëxploiteerd. De sleepnetvisserij op tropische garnalen veroorzaakt een enorme ongewenste vangst, waarvan het grootste deel wordt teruggegooid. De netten worden over de bodem voortgesleept en vernietigen hierbij de bodemhabitats en de organismen die er leven zoals, jonge vissen en bedreigde diersoorten. Door dit effect op de bodem, en het effect op verschillende populaties, beïnvloedt deze visserij het hele ecosysteem, wat langetermijngevolgen heeft.

  Aquacultuur

  Tropische garnalen worden op grote schaal gekweekt in Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika. De zoetwatervijversystemen zijn afhankelijk van zoetwater dat uit de omgeving gepompt wordt. Dit leidt tot een tekort aan en verzilting van de zoetwatervoorraad. Zero-invoersystemen bevinden zich in gebieden die overstromen door het getij, en waar het water op een natuurlijke manier vervangen wordt. Deze gesloten systemen hebben geen enkel negatief effect op de omliggende wateren. Ziektes en parasieten kunnen niet worden doorgegeven aan populaties in het wild en er worden geen chemicaliën of medicijnen in het milieu gebracht. De dieren kunnen niet ontsnappen en hebben bijgevolg geen effect op de wilde populaties. De bouw van deze kwekerijen gaat echter ten koste van mangrovebossen. Aangezien mangrovebossen essentieel zijn als broedplaats voor vissen en kustbescherming bieden, heeft deze achteruitgang een nefaste ecologische impact.

  Pin It on Pinterest

  Share This