Garnaal, Diepzee roze

Parapenaeus longirostris

  • Middellandse Zee en Zwarte Zee FAO 37 (Italië)
   Bodembordensleepnet

  Biologie

  De roze diepzeegarnaal komt voor in de Atlantische Oceaan en in de Middellandse zee, op zanderige of modderige bodems. Garnalen verkiezen deze zachte bodems om gangen en holen te graven waarin ze zich verbergen voor predatoren. De roze diepzeegarnaal is een roofdier, dat zich voedt met verschillende bodemdieren. Ze zijn meestal zo’n 14 cm (mannetjes) of 16 cm (vrouwtjes) groot, maar kunnen tot 18,5 cm worden. Jonge roze diepzeegarnaal verblijft op een diepte van ongeveer 100 m. Wanneer hij ouder wordt, verhuist hij naar de diepere delen van de oceaan en komt hij voor op dieptes van meer dan 350 m. In de Middellandse Zee is de roze diepzeegarnaal een heel belangrijke commerciële soort.

  Visserij

  De roze diepzeegarnaal wordt gevangen met sleepnetten of boomkorren. Bij het gebruik van bodemsleepnetten en boomkorren is er steeds een grote hoeveelheid ongewenste vangst aanwezig, vaak soorten die reeds bedreigd worden door overbevissing. Deze visserijen hebben ook een negatieve impact op de bodem. De netten worden immers over de bodem voortgesleept en vernietigen hierbij de bodemhabitats en de organismen die er leven zoals jonge vissen en bedreigde diersoorten. Door dit effect op de bodem, en het effect op verschillende populaties, wordt het hele ecosysteem beïnvloedt, wat langetermijngevolgen heeft.

  Pin It on Pinterest

  Share This