Diepzee roze garnaal

Parapenaeus longirostris

  • Middellandse Zee en Zwarte Zee FAO 37 (Italië)
   Bodemsleepnet

  Biologie

  De roze diepzeegarnaal komt voor in de Atlantische Oceaan en in de Middellandse zee, op zanderige of modderige bodems. Garnalen verkiezen deze zachte bodems om gangen en holen te graven waarin ze zich verbergen voor predatoren. De roze diepzeegarnaal is een roofdier, dat zich voedt met verschillende bodemdieren. Ze zijn meestal zo’n 14 cm (mannetjes) of 16 cm (vrouwtjes) groot, maar kunnen tot wel 18,5 cm worden. Jonge roze diepzeegarnaal verblijft op een diepte van ongeveer 100 m. Wanneer hij ouder wordt, verhuist hij naar de diepere delen van de oceanen en komt hij voor op dieptes van meer dan 350 m. In de Middellandse Zee is de roze diepzeegarnaal een heel belangrijke commerciële soort.

  Toestand van het bestand

  De bestanden in de Middellandse Zee worden overbevist. Er is onvoldoende informatie beschikbaar over de bestanden in de Atlantische Oceaan.

  Ecologische impact

  De roze diepzeegarnaal wordt gevangen met sleepnetten of boomkorren. Bij het gebruik van sleepnetten of boomkorren is er steeds een grote hoeveelheid bijvangst aanwezig, vaak soorten die reeds bedreigd worden door overbevissing. Boomkorvisserijen hebben ook een negatieve impact op de overleving van verschillende bodemsoorten, zoals koudwaterkoralen, jonge vissen en bedreigde diersoorten, zoals haaien en roggen. De netten worden immers over de bodem voortgesleept en vernietigen hierbij de bodemhabitat. Door dit effect op de bodem, en het effect op verschillende vispopulaties, beïnvloedt de boomkorvisserij het hele ecosysteem, wat langetermijngevolgen heeft.

  Beleid

  Het advies van de Europese Commissie voor het beleid van de bestanden in de Middellandse Zee omvat het verlagen van de visserijdruk of de vangsthoeveelheid. Verschillende maatregelen werden genomen in gebieden in de Middellandse Zee, zoals het afsluiten van visserijgronden in de late zomer, de implementatie van een minimum landingsmaat en een minimum maaswijdte voor de netten.

  Pin It on Pinterest

  Share This