Pangasius

Pangasius spp.

  • ASC label
   Aquacultuur
  • Vietnam
   Aquacultuur - Netkooien op zee, Vijvers
  • Thailand
   Aquacultuur - Netkooien op zee, Vijvers

  Biologie

  Pangasius is een zoetwatervis die in rivieren leeft. Het is een migrerende soort die verschillende honderden kilometers kan afleggen. Een volwassen exemplaar kan tot wel 130 cm lang worden en weegt dan zo’n 44 kg. Pangasius heeft een trage groeisnelheid en wordt geslachtsrijp op een leeftijd van 2 (mannetjes) of 3 (vrouwtjes) jaar. De vis voedt zich voornamelijk met algen, planten, zoöplankton, insecten en soms zelfs schaaldieren en vis. Pangasius heeft zijn oorsprong in Vietnam, en dit land is nog steeds de voornaamste exporteur van pangasius.

  Toestand van het bestand

  De vangst van jonge pangasius om op te kweken in aquacultuur, was vroeger een wijdverspreid gebruik. Verschillende soorten hebben een status ‘kwetsbaar’ of ‘bedreigd’ op de rode lijst van IUCN (International Union for Conservation of Nature). Er is een groot tekort aan informatie over de huidige toestand van de verschillende pangasiusbestanden. De visserijdruk is wel afgenomen, omdat pangasius voor consumptie nu voornamelijk afkomstig is uit kweek met broedkamers.

  Ecologische impact

  De kweek van pangasius heeft een hoge negatieve ecologische impact. Aquacultuur in netkooien heeft een grote ecologische impact. De hoeveelheid vis in netkooien is immers enorm hoog. Om het hoge risico op ziektes en parasieten te vermijden, worden voedingstoffen, chemische stoffen en antibiotica toegevoegd aan het water waarin de kweeksoort zich bevindt. Deze toevoegingen beïnvloeden de voedselweb-interacties en de wilde populaties. Ontsnapte vissen kunnen de wilde populaties verzwakken door de uitwisseling van genen. Het afvalwater afkomstig uit netkooien, bevat een hoge concentratie nutriënten (wat leidt tot de eutrofiëring van de omgeving), en leidt tot de verspreiding van ziektes en parasieten, en het kruisen van gekweekte en wilde soortgenoten. Wanneer gekweekt wordt in gesloten kweeksystemen, zoals vijvers, is de vervuiling eerder beperkt, door het gebruik van filters en reinigingssystemen.

  Beleid

  Er is weinig informatie over het beleid van de wilde pangasiusbestanden. Er is al duurzaam gekweekte pangasius voor handen.

  Pin It on Pinterest

  Share This