Regenboogforel

Oncorhynchus mykiss

  • ASC label
   Aquacultuur
  • Noord-Europa (Scandinavië, Groot-Brittannië)
   Aquacultuur - Netkooien op zee
  • Noordwest-Europa, Turkije, Bulgarije
   Aquacultuur - Tanks met doorstroming
  • Zuid-Europa (Spanje, Italië); Zuid-Amerika
   Aquacultuur - Tanks met doorstroming

  Biologie

  De regenboogforel (Oncorhynchus mykiss) heeft zijn oorsprong in Noord-Amerika, maar komt vandaag voor op alle continenten als zoetwater kweekvis. Regenboogforel verkiest zuurstofrijke, sterk stromende, heldere rivieren met een lage watertemperatuur. Regenboogforel is hoofdzakelijk carnivoor en voedt zich in de natuur vooral met wormen, insecten en soms met visjes.

  Ecologische voetafdruk

  Regenboogforel wordt gekweekt in netkooien of tanks met doorstroming, die een enorme hoeveelheid water verbruiken dat uit de omgeving gepompt moet worden. Dit hoge waterverbruik kan problemen veroorzaken in droge gebieden van Zuid-Europa. Er is 1,8 kg vis nodig om 1 kg forel te kweken wat uiteindelijk de wilde visbestanden uitput. Het voer (vismeel en visolie) dat gebruikt wordt, is niet afkomstig uit duurzame bronnen en de productie van het voer vervuilt de wilde visbestanden.

  Ecologische impact

  Aquacultuur in netkooien heeft een grote ecologische impact. De hoeveelheid vis in netkooien is immers enorm hoog. Om het hoge risico op ziektes en parasieten te vermijden, worden voedingstoffen, chemische stoffen en antibiotica toegevoegd aan het water waarin de kweeksoort zich bevindt. Deze toevoegingen beïnvloeden de voedselweb-interacties en de wilde populaties. Ontsnapte vissen kunnen de wilde populaties verzwakken door de uitwisseling van genen. Het afvalwater afkomstig uit netkooien en doorstroomsystemen, bevat een hoge concentratie nutriënten (wat leidt tot de eutrofiëring van de omgeving), en leidt tot de verspreiding van ziektes en parasieten, en het kruisen van gekweekte en wilde soortgenoten.

  Beleid

  In het noorden van Europa en in Turkije wordt de ecologische impact beperkt door strikte reglementering. In Zuid-Europa zijn de beheersmaatregelen verschillend per land en worden ze niet altijd strikt opgevolgd.

  Pin It on Pinterest

  Share This