Octopus

Octopus vulgaris

  • MSC label
   Wildvangst
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27; Middellandse Zee en Zwarte Zee FAO 37
   Val
  • Atlantische Oceaan centraal oost FAO 34; Pacifische Oceaan noordwest FAO 61
   Haken en lijnen, Val
  • Atlantische Oceaan noordoost, centraal oost FAO 27, 34; Middellandse Zee en Zwarte Zee FAO 37
   Bodemsleepnet
  • Atlantische Oceaan centraal oost FAO 34
   Val

  Biologie

  De octopus staat bekend om zijn scherp zicht en hoge intelligentie. Het dier is volledig week (behalve de mond) en draagt acht tentakels die elk meer dan 200 zuignappen kunnen hebben. De octopus komt voor in de Atlantische Oceaan en in de Middellandse Zee. Tijdens het voortplantingsseizoen leven inktvissen voornamelijk op de bodem. Tijdens andere levensstadia verlaten ze de zeebodem en zwemmen ze in open zee. Octopus is een roofdier dat zich voornamelijk met vis en af en toe met een schaaldier voedt. Mannetjes zijn geslachtsrijp wanneer ze ongeveer 8 cm groot zijn, vrouwtjes zijn pas later geslachtsrijp bij een lengte van ongeveer 12 cm. Octopussen hebben een korte levenscyclus wat hen heel gevoelig maakt voor veranderingen in de omgeving.

  Toestand van het bestand

  Wereldwijd wordt octopus heel intensief bevist of overbevist. In Senegal en Marokko zijn de bestanden bedreigd, omdat ze compleet overbevist worden. In Mauritanië worden de bestanden tot het maximale niveau bevist. In de Middellandse Zee worden ze ook maximaal bevist, maar staan de bestanden niet op instorten.

  Ecologische impact

  Octopussen worden voornamelijk gevangen met sleepnetten of boomkorren. Bij het gebruik van sleepnetten of boomkorren is er steeds een grote hoeveelheid bijvangst aanwezig, vaak soorten die reeds bedreigd worden door overbevissing. Boomkorvisserijen hebben ook een negatieve impact op de overleving van verschillende bodemsoorten, zoals koudwaterkoralen, jonge vissen en bedreigde diersoorten, zoals haaien en roggen. De netten worden immers over de bodem voortgesleept en vernietigen hierbij de bodemhabitat. Door dit effect op de bodem, en het effect op verschillende vispopulaties, beïnvloedt de boomkorvisserij het hele ecosysteem, wat langetermijngevolgen heeft. Vallen zijn selectief, produceren nauwelijks bijvangst, hebben weinig teruggooi en weinig ecologische impact. Sleeplijnvisserijen (trolling en longlines of beuglijnen) hebben een enorme bijvangst van een aantal bedreigde soorten, zoals zeeschildpadden, zeevogels, haaien en roggen. Veel jonge vissen van andere economisch belangrijke soorten, zoals zwaardvis en marlijn, worden gevangen en teruggegooid, met weinig kans op overleven. Door het gebruik van aas kunnen deze methodes een impact hebben op de aasbestanden. De ‘turlutte’ is een dreg met lokaas en een kroontje van vishaken, specifiek bedoeld om octopus te vangen.

  Beleid

  De verkoop van octopussen wordt gereguleerd door totaalgewichtbeperkingen. Octopussen die in Europa gevangen worden, moeten minstens 750 g wegen, terwijl octopussen gevangen in het centraal-oosten van de Atlantische Oceaan 450 g moeten wegen.

  Pin It on Pinterest

  Share This