Langoustine

Nephrops norvegicus

  • MSC label
   Wildvangst
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27 (Zweden)
   Bodembordensleepnet
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27; Middellandse Zee en Zwarte Zee FAO 37 (Italië, Malta)
   Bodembordensleepnet

  Biologie

  De langoustine of Noorse kreeft is een nachtelijk roofdier van 10 tot 20 cm groot dat zich voornamelijk voedt met detritus, schaaldieren en wormen. Langoustine leeft graag op zandige of modderige bodems waar hij tunnels en grotten graaft, die hij alleen verlaat om naar voedsel te zoeken en zich voort te planten. Je kan hem vinden in het oosten van de Atlantische Oceaan en in de Middellandse Zee, op verschillende dieptes van 20 tot 800 m.

  Visserij

  Langoustine wordt gevangen met bodemsleepnetten of korven. Bij het gebruik van bodemsleepnetten en boomkorren is er steeds een grote hoeveelheid ongewenste vangst aanwezig, vaak soorten die reeds bedreigd worden door overbevissing. Deze visserijen hebben ook een negatieve impact op de bodem. De netten worden immers over de bodem voortgesleept en vernietigen hierbij de bodemhabitats en de organismen die er leven zoals jonge vissen en bedreigde diersoorten. Door dit effect op de bodem, en het effect op verschillende populaties, wordt het hele ecosysteem beïnvloedt, wat langetermijngevolgen heeft. Visserijen met korven hebben daarentegen weinig milieu-impact. Het overlevingspercentage van teruggegooide dieren is aanzienlijk hoger dan bij het gebruik van bodemsleepnetten en boomkorren en er is zeer weinig impact op mariene habitats.

  Pin It on Pinterest

  Share This