Langoustine

Nephrops norvegicus

  • MSC label
   Wildvangst
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27 (Zweden)
   Bodemsleepnet
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27; Middellandse Zee en Zwarte Zee FAO 37 (Italië, Malta)
   Bodemsleepnet

  Biologie

  De langoustine of Noorse kreeft is een nachtelijk roofdier van 10 tot 20 cm groot dat zich voornamelijk voedt met detritus, schaaldieren en wormen. Langoustine kan je vinden in het oosten van de Atlantische Oceaan en in de Middellandse Zee, op verschillende dieptes van 20 tot 800 m. Langoustine leeft graag op zandige of modderige bodems waar hij een holletje kan graven.

  Toestand van het bestand

  De meeste stocks van Noorse kreeft zijn niet in gevaar, met uitzondering van deze in de Keltische Zee. De maatregelen in de Keltische Zee zijn onvoldoende met een daling in het bestand tot gevolg. De populaties in de Golf van Biskaje worden op een niet-duurzame wijze bevist, maar zijn vooralsnog niet bedreigd doordat de vissers zichzelf strenge maatregelen opleggen, zoals een beperking in het aantal schepen en het gebruik van selectieve vistuigen om de bijvangst van te kleine exemplaren en ondermaatse heek te verminderen.

  Ecologische impact

  Langoustine wordt gevangen met sleepnetten of korven. Bij het gebruik van sleepnetten of boomkorren is er steeds een grote hoeveelheid bijvangst aanwezig, vaak soorten die reeds bedreigd worden door overbevissing. Boomkorvisserijen hebben ook een negatieve impact op de overleving van verschillende bodemsoorten, zoals koudwaterkoralen, jonge vissen en bedreigde diersoorten, zoals haaien en roggen. De netten worden immers over de bodem voortgesleept en vernietigen hierbij de bodemhabitat. Door dit effect op de bodem, en het effect op verschillende vispopulaties, beïnvloedt de boomkorvisserij het hele ecosysteem, wat langetermijngevolgen heeft. Vallen en korven zijn selectief, produceren nauwelijks bijvangst, hebben weinig teruggooi en weinig ecologische impact.

  Beleid

  Een minimum aanlandingsmaat en totale toegestane vangsten zijn ingevoerd om de visbestanden te beschermen. In sommige gebieden wordt het vissen tijdens de zomerperiode beperkt om de vangst van vrouwtjes te beperken en het voortplantingssucces te vergroten.

  Pin It on Pinterest

  Share This