Tongschar

Microstomus kitt

  • Atlantische Oceaan noordoostFAO 27 (Noordzee, het Kanaal, Ijsland)
   Deense bodemzegen, Geankerd kieuwnet
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27 (Skagerrak, Kattegat)
   Deense bodemzegen
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27
   Bodemsleepnet, Boomkor, Geankerd kieuwnet, Pulskor

  Biologie

  Tongschar is een typische zeebodemsoort in het noordoosten van de Atlantische Oceaan. Zijn lichaamsvorm is aangepast aan zijn levenswijze en zijn beide ogen staan op de rechterkant van zijn lichaam. Tongschar kan tot 65 cm groot worden (gemiddeld 20-30 cm) en weegt dan zo’n 3 kg. Wanneer de mannetjes 17 cm en de vrouwtjes 24 cm groot worden, zijn ze geslachtsrijp. Tongschar leeft graag op stenige bodems waar hij zich voedt met verschillende ongewervelde dieren.

  Toestand van het bestand

  Het Europees bestand lijkt in goede staat met een toename van de biomassa van meer dan 50 % in 10 jaar tijd (2002-2012).

  Ecologische impact

  Tongschar wordt voornamelijk gevangen met sleepnetten. Bij het gebruik van sleepnetten of boomkorren is er steeds een grote hoeveelheid bijvangst aanwezig, vaak soorten die reeds bedreigd worden door overbevissing. Boomkorvisserijen hebben ook een negatieve impact op de overleving van verschillende bodemsoorten, zoals koudwaterkoralen, jonge vissen en bedreigde diersoorten, zoals haaien en roggen. De netten worden immers over de bodem voortgesleept en vernietigen hierbij de bodemhabitat. Door dit effect op de bodem, en het effect op verschillende vispopulaties, beïnvloedt de boomkorvisserij het hele ecosysteem, wat langetermijngevolgen heeft. Sleepnetten met aanpassingen en de elektrische pulskor, waarbij elektrische pulsen gebruikt worden om de tongschar, en niet de jonge vissen, in het net te drijven, veroorzaken minder schade aan de zeebodem en minder bijvangst. Deze methodes bevinden zich nog in de testfase en meer onderzoek naar de ecologische impact is noodzakelijk. Het gebruik van staande netten en kieuwnetten leidt tot minder bijvangst en heeft een minimale impact op de bodem. Beschermde haaien, roggen en zeezoogdieren behoren echter nog steeds tot de mogelijke bijvangst. De Deense bodemzegen wordt gekenmerkt door het in een cirkel uitzetten van twee lange touwen (ten minste 2,5 km) met in het midden een net. Bij het binnenhalen van de lijnen worden de bodemvissen naar de opening van het net gejaagd terwijl het schip voor anker ligt. Deze techniek heeft een bijvangst van te kleine individuen van de doelsoorten en andere soorten, beroering van de zeebodem en vernieling van het habitat en aantasting of eliminatie van sedentaire soorten, zoals algen, riffen van koralen, sponzen, kokerwormen…

  Beleid

  Tongscharvisserijen in de Noordzee moeten de totale toegelaten vangsten respecteren.

  Weetje

  In de wintermaanden eet een tongschar helemaal niet.

  Pin It on Pinterest

  Share This