Tongschar

Microstomus kitt

  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27 (Noordzee)
   Geankerd kieuwnet
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27 (Ijsland)
   Deense bodemzegen, Geankerd kieuwnet
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27
   Deense bodemzegen, Geankerd kieuwnet, Bodembordensleepnet, Boomkor

  Biologie

  Tongschar is een typische zeebodemsoort in het noordoosten van de Atlantische Oceaan. Zijn lichaamsvorm is aangepast aan zijn levenswijze en zijn beide ogen staan op de rechterkant van zijn lichaam. Tongschar kan tot 65 cm groot worden (gemiddeld 20-30 cm) en weegt dan zo’n 3 kg. Wanneer de mannetjes 17 cm en de vrouwtjes 24 cm groot worden, zijn ze geslachtsrijp. Tongschar leeft graag op stenige bodems waar hij zich voedt met verschillende ongewervelde dieren. In de wintermaanden eet een tongschar helemaal niet.

  Visserij

  Tongschar wordt voornamelijk gevangen met bodemsleepnetten. Boomkorren en Deense bodemzegens zijn niet-selectieve vangsttechniek met veel ongewenste vangst, ook van kwetsbare en beschermde soorten. Bij deze visserijen worden de netten over de bodem voortgesleept en vernietigen hierbij de bodemhabitats en de organismen die er leven zoals jonge vissen en bedreigde diersoorten. Door dit effect op de bodem, en het effect op verschillende populaties, wordt het hele ecosysteem beïnvloed, wat langetermijngevolgen heeft. Het gebruik van staande netten en kieuwnetten leidt tot minder ongewenste vangst en heeft een minimale impact op de bodem. Beschermde haaien, roggen en zeezoogdieren behoren wel nog tot de mogelijke ongewenste vangst.

  Pin It on Pinterest

  Share This