Heek

Merluccius merluccius, M. hubbsi, M. capensis, M. paradoxus, M. gayi, M. australis, M. productus

  • MSC label
   Wildvangst
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27
   Geankerd kieuwnet, Grondbeuglijn, Handlijn
  • Middellandse Zee en Zwarte Zee FAO 37 (Griekenland), Atlantische Oceaan zuidoost FAO 47 (Zuid-Afrika, Namibië)
   Grondbeuglijn
  • Pacifische Oceaan zuidwest FAO 81 (Nieuw-Zeeland)
   Pelagisch sleepnet
  • Atlantische Oceaan noordoost, zuidwest FAO 27, 41 (Argentinië); Pacifische Oceaan zuidwest, zuidoost FAO 81 (Nieuw-Zeeland), 87 (Peru, Chili)
   Bodemsleepnet, Pelagisch sleepnet
  • Middellandse Zee en Zwarte Zee FAO 37
   Bodemsleepnet, Geankerd kieuwnet, Grondbeuglijn

  Biologie

  Heek is een vraatzuchtige nachtjager, die zich vooral voedt met vissen, maar ook met schaal- en weekdieren. Heek is een inwoner van verschillende gebieden in de Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee en de noordelijke en zuidelijke Stille Oceaan, voor de kusten van Zuid-Amerika en Zuid-Afrika, tot op een diepte van 1 km. Heek kan een lengte van 1,4 m en een gewicht van zo’n 15 kg bereiken. Door een trage groei wordt heek pas op late leeftijd geslachtsrijp, wat de soort heel kwetsbaar maakt voor overbevissing.

  Toestand van het bestand

  Alle soorten heek worden intensief bevist. De noordelijke stock van Merluccius merluccius in het noordoosten van de Atlantische Oceaan en de stock van Merluccius capensis in het zuidoosten van de Atlantische Oceaan baren geen zorgen. Merluccius merluccius die uit andere bestanden afkomstig is, met name die uit de Portugese en Spaanse kustwateren (zuidelijke stock in de Noordoost-Atlantische Oceaan) is zich momenteel nog aan het herstellen. Alle andere bestanden in de Middellandse Zee, Chili, Peru, Argentinië en Zuid-Afrika zijn sterk overbevist met een totale biomassa die ver onder de opgestelde doelen ligt. Er is weinig kans op herstel.

  Ecologische impact

  Heek wordt voornamelijk gevangen in gemengde visserijen met boomkorren. Bij het gebruik van sleepnetten of boomkorren is er steeds een grote hoeveelheid bijvangst aanwezig, vaak soorten die reeds bedreigd worden door overbevissing. Boomkorvisserijen hebben ook een negatieve impact op de overleving van verschillende bodemsoorten, zoals koudwaterkoralen, jonge vissen en bedreigde diersoorten, zoals haaien en roggen. De netten worden immers over de bodem voortgesleept en vernietigen hierbij de bodemhabitat. Door dit effect op de bodem, en het effect op verschillende vispopulaties, beïnvloedt de boomkorvisserij het hele ecosysteem, wat langetermijngevolgen heeft. Sleepnetten die niet over de bodem slepen (pelagische sleepnetten), hebben minder bijvangst en beschadigen de bodemhabitat niet. Het gebruik van staande netten en kieuwnetten leidt tot minder bijvangst en heeft een minimale impact op de bodem. Beschermde haaien, roggen en zeezoogdieren behoren echter nog steeds tot de mogelijke bijvangst. Sleeplijnvisserijen (trolling en longlines of beuglijnen) hebben een enorme bijvangst van een aantal bedreigde soorten, zoals zeeschildpadden, zeevogels, haaien en roggen. Veel jonge vissen van andere economisch belangrijke soorten, zoals zwaardvis en marlijn, worden gevangen en teruggegooid, met weinig kans op overleven. Door het gebruik van aas kunnen deze methodes een impact hebben op de aasbestanden. Handlijnen zijn selectief, produceren nauwelijks bijvangst, hebben weinig teruggooi en weinig ecologische impact.

  Beleid

  Het globale beheer van de heekbestanden is slechts deels effectief, maar in Europa werd er een minimum aanlandingsmaat ingevoerd om de visbestanden te beschermen. De Zuid-Amerikaanse nationale beleidssystemen zijn niet succesvol en slagen er niet in om de bestanden te herstellen. In Zuid-Afrika wordt er veel moeite gedaan om heek (Merluccius capensis) te beschermen door verbeterde aanlandingsstatistieken en controles. Helaas is er een tekort aan maatregelen om vangst en teruggooi te beperken en worden de wetenschappelijke aanbevelingen de voorbije jaren systematisch overschreden waardoor het bestand op een te hoog niveau wordt bevist. Europa en Mauritanië hebben een overeenkomst (Fisheries Partnership Agreement) gesloten om het beleid te verbeteren.

  Pin It on Pinterest

  Share This