Heek

Merluccius merluccius, M. hubbsi, M. australis, M. productus

  • MSC label
   Wildvangst
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27
   Hengel, Handlijn
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27
   Geankerd kieuwnet, Grondbeuglijn
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27, Zuidwest FAO 41; Pacifische Oceaan FAO 87 (Chili)
   Bodembordensleepnet, Pelagisch bordensleepnet
  • Middellandse Zee en Zwarte Zee FAO 37
   Geankerd kieuwnet, Grondbeuglijn, Bodembordensleepnet

  Biologie

  Heek is een vraatzuchtige nachtjager, die zich vooral voedt met vissen, maar ook met schaal- en schelpdieren. Heek is een inwoner van verschillende gebieden in de Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee en de noordelijke en zuidelijke Stille Oceaan, voor de kusten van Zuid-Amerika en Zuid-Afrika. Hij komt voor tot op een diepte van 1 km. Heek kan een lengte van 1,4 m en een gewicht van zo’n 15 kg bereiken. Door een trage groei wordt heek pas op late leeftijd geslachtsrijp, wat de soort heel kwetsbaar maakt voor overbevissing. De visserij op heek zal naar alle waarschijnlijkheid het hele mariene voedselweb aantasten, aangezien heek daarin een sleutelrol speelt.

  Visserij

  Heek wordt voornamelijk gevangen in gemengde visserijen met bodemsleepnetten en boomkorren, (grond) beuglijnen en kieuwnetten. Bij het gebruik van bodemsleepnetten en boomkorren is er steeds een grote hoeveelheid ongewenste vangst aanwezig, vaak soorten die reeds bedreigd worden door overbevissing. Deze visserijen hebben ook een negatieve impact op de bodem. De netten worden immers over de bodem voortgesleept en vernietigen hierbij de bodemhabitats en de organismen die er leven zoals jonge vissen en bedreigde diersoorten. Door dit effect op de bodem, en het effect op verschillende populaties, wordt het hele ecosysteem beïnvloedt, wat langetermijngevolgen heeft. Lange lijnen, kieuwnetten en beuglijnen hebben minder impact op het ecosysteem dan bodemsleepnetten omdat ze de bodemgemeenschappen niet beschadigen. Beschermde haaien en roggen, evenals dolfijnen en zeeschildpadden worden wel nog gevangen in de visserij op heek. Er kunnen aanzienlijke aantallen jonge heek worden gevangen en zeevogels worden vaak in beuglijnen gevangen.

  Pin It on Pinterest

  Share This