Wijting

Merlangius merlangus

  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27
   Bodemringzegen, Bodemsleepnet, Boomkor

  Biologie

  De wijting is een bodemvis die voorkomt in het noordoosten van de Atlantische Oceaan, op een diepte van 30 tot 100 m. Wijting kan tot 70 cm groot worden (gemiddeld 20-30 cm) en zo’n 3 kg wegen. Na 1 tot 3 jaar is wijting geslachtsrijp. De jonge vissen leven dichter bij de kust en verhuizen naar diepere wateren wanneer ze ouder worden. Volwassen wijting voedt zich voornamelijk met garnalen, krabben, weekdieren, vissen en wormen. Jonge visjes worden vaak gevonden in de buurt van kwallen, waar ze bescherming vinden bij de tentakels.

  Toestand van het bestand

  Het gebrek aan informatie over de wijtingpopulaties maakt het moeilijk om een grondige benadering van de bestandgroottes te maken. In de Noordzee en in het oosten van het Kanaal wordt er wel aangenomen dat de aantallen dalen. In de Keltische Zee wordt wijting op een duurzame wijze bevist. De bijvangst van wijting (van alle grootteklassen) is vaak heel hoog. Omwille van de lage economische waarde is er helaas wel een hoge teruggooi van deze soort.

  Ecologische impact

  Wijting wordt voornamelijk gevangen in gemengde visserijen met sleepnetten. Bij het gebruik van sleepnetten of boomkorren is er steeds een grote hoeveelheid bijvangst aanwezig, vaak soorten die reeds bedreigd worden door overbevissing. Boomkorvisserijen hebben ook een negatieve impact op de overleving van verschillende bodemsoorten, zoals koudwaterkoralen, jonge vissen en bedreigde diersoorten, zoals haaien en roggen. De netten worden immers over de bodem voortgesleept en vernietigen hierbij de bodemhabitat. Door dit effect op de bodem, en het effect op verschillende vispopulaties, beïnvloedt de boomkorvisserij het hele ecosysteem, wat langetermijngevolgen heeft. Ringzegens hebben een centrale lepelvormige kuil, gemaakt van licht, zeer resistent netmateriaal, die aan weerszijden voorzien is van grote vleugels. De vis wordt gevangen als de beide vleugels op hetzelfde moment aan boord worden gehesen. Deze techniek heeft een accidentele bijvangst van niet-doelsoorten, in het bijzonder van zeezoogdieren en haaien, en van te kleine individuen van de doelsoorten.

  Beleid

  Een minimum aanlandingsmaat en totale toegestane vangsten zijn ingevoerd om de visbestanden te beschermen. Vanaf 1 januari 2016 is het teruggooien van wijting in de Europese Unie verboden.

  Pin It on Pinterest

  Share This