Schelvis

Melanogrammus aeglefinus

  • MSC label
   Wildvangst
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27 (Ijsland, ten westen van Schotland, Ierse Zee, Noordzee)
   Deense bodemzegen, Grondbeuglijn, Bodembordensleepnet, Geankerd kieuwnet
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27 (Barentszzee, Noorwegen)
   Grondbeuglijn, Bodembordensleepnet, Geankerd kieuwnet
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27 ( Het kanaal, Keltische zee, Faeröer)
   Grondbeuglijn, Bodembordensleepnet
  • Atlantische Oceaan noordwest FAO 21 (Canada)
   Grondbeuglijn, Bodembordensleepnet, Geankerd kieuwnet

  Biologie

  De schelvis vertoeft graag op de bodem in de Noordzee waar hij andere bodemorganismen eet. Schaaldieren, weekdieren, stekelhuidigen, wormen en kleine vissen staan allemaal op zijn menu. Wanneer hij ongeveer 5 jaar oud is en een lengte van 35 cm heeft, is de schelvis geslachtsrijp en kan hij zich voortplanten. Deze late geslachtsrijpheid maakt schelvis gevoelig voor overbevissing. Schelvis wordt meestal zo’n 35 tot 45 cm lang en weegt ongeveer 1,5 kg. Hij wordt gekenmerkt door een zwarte vlek boven de borstvin.

  Visserij

  Schelvis wordt voornamelijk gevangen met sleepnetten, maar ook met kieuwnetten en grondbeuglijnen. Bij het gebruik van bodemsleepnetten en boomkorren is er steeds een grote hoeveelheid ongewenste vangst aanwezig, vaak soorten die reeds bedreigd worden door overbevissing. Deze visserijen hebben ook een negatieve impact op de bodem. De netten worden immers over de bodem voortgesleept en vernietigen hierbij de bodemhabitats en de organismen die er leven zoals jonge vissen en bedreigde diersoorten. Door dit effect op de bodem, en het effect op verschillende populaties, wordt het hele ecosysteem beïnvloedt, wat langetermijngevolgen heeft. Kieuwnetten en beuglijnen hebben minder impact op het ecosysteem, omdat ze de bodemgemeenschappen niet beschadigen. Beschermde haaien en roggen, evenals dolfijnen en zeeschildpadden worden wel nog gevangen.

  Pin It on Pinterest

  Share This