Kreeft

Homarus gammarus, H. americanus

  • MSC label
   Wildvangst
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27 (Schotse kust)
   Val
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27 (Noordzee, Noorwegen)
   Val

  Biologie

  De Europese kreeft (Homarus gammarus) komt voor in het noordoosten van de Atlantische Oceaan, in de Middellandse Zee en in de Zwarte Zee. Deze soort kan op verschillende dieptes van 0 tot 450 m gevonden worden, maar vertoeft meestal niet dieper dan 50 m. De Europese kreeft kan zo’n 65 cm groot worden en tot 6 kg wegen. Hij verkiest om op een harde ondergrond te leven waar hij zich in gaten, holen en spleten verstopt. Kreeften zijn omnivoren. De Europese kreeft voedt zich voornamelijk met schaaldieren, zeeslakken en wormen, maar zijn dieet kan met zowat alles worden aangevuld.
  De Amerikaanse kreeft (Homarus americanus) komt voor in het (noord)westen van de Stille Oceaan. Hij is meestal zo’n 50 cm groot maar kan een lengte van 60 cm bereiken. Net zoals de Europese kreeft vertoeft de Amerikaanse kreeft in wateren tot op 50 m diepte. De Amerikaanse kreeft is een kieskeurige eter en beperkt zich tot voornamelijk krabben, stekelhuidigen, mossels en wormen.

  Toestand van het bestand

  Er is onvoldoende informatie beschikbaar om de toestand van het bestand te evalueren. Alle bestanden van de Europese zeekreeft worden wel ten volle bevist. Vanwege hun groot economisch belang worden ze nauwlettend opgevolgd en sterk gereglementeerd. Zodoende is er geen gevaar dat ze uitgeput raken. Europese zeekreeft kan dus gerust geconsumeerd worden. In Canada en Amerika is de visserijdruk op de Amerikaanse kreeft enorm hoog, en wordt deze meestal op een niet-duurzame wijze gevangen.

  Ecologische impact

  Hoewel kreeften meestal met vallen of korven met aas gevangen worden, kunnen ook sleepnetten en boomkorren gebruikt worden. Vallen en korven zijn selectief, produceren nauwelijks bijvangst, hebben weinig teruggooi en weinig ecologische impact. Bij het gebruik van sleepnetten of boomkorren is er steeds een grote hoeveelheid bijvangst aanwezig, vaak soorten die reeds bedreigd worden door overbevissing. Boomkorvisserijen hebben ook een negatieve impact op de overleving van verschillende bodemsoorten, zoals koudwaterkoralen, jonge vissen en bedreigde diersoorten, zoals haaien en roggen. De netten worden immers over de bodem voortgesleept en vernietigen hierbij de bodemhabitat. Door dit effect op de bodem, en het effect op verschillende vispopulaties, beïnvloedt de boomkorvisserij het hele ecosysteem, wat langetermijngevolgen heeft.

  Beleid

  Er zijn verschillende maatregelen genomen in Europa om de kreeftpopulaties te beschermen, zoals een beperkt aantal vergunningen, een maximaal aantal korven per visser, een minimum aanlandingsmaat en het verbod op het vangen van bevruchte kreeften. Deze maatregelen zijn verschillend per land en regio waar er op kreeften gevist wordt. In Amerika zijn er nog geen duurzame visserijen aanwezig. De belangrijkste productielanden hebben beheerplannen uitgewerkt voor hun kreeftenstocks.

  Pin It on Pinterest

  Share This