Grijze garnaal

Crangon crangon

  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27
   Boomkor

  Biologie

  De grijze garnaal leeft in het noordoosten van de Atlantische Oceaan en in de Middellandse Zee. Het is een carnivoor die graag allerlei soorten dieren eet, zolang ze klein genoeg zijn. Op zijn menu staan voornamelijk kleine schaaldieren, wormen en weekdieren. Grijze garnaal verkiest zachte bodems met fijn zand om holen te kunnen graven. De grijze garnaal kan op verschillende dieptes, tot wel 150 m, gevonden worden.

  Toestand van het bestand

  Men schat dat in België, de hoeveelheid garnalen die door recreatievissers gevangen wordt even groot is als deze die door de industriële visserij gevangen wordt. Garnalen kunnen heel snel herstellen van een daling in populatieaantallen, aangezien ze snel groeien, vroeg geslachtsrijp worden, een hoge vruchtbaarheid en een lang reproductieseizoen hebben. Daardoor zijn de bestanden van de grijze garnaal niet bedreigd.

  Ecologische impact

  Alle grijze garnalen worden wild gevangen. Garnalen worden meestal gevangen met sleepnetten. Bij het gebruik van sleepnetten of boomkorren is er steeds een grote hoeveelheid bijvangst aanwezig, vaak soorten die reeds bedreigd worden door overbevissing. Boomkorvisserijen hebben ook een negatieve impact op de overleving van verschillende bodemsoorten, zoals koudwaterkoralen, jonge vissen en bedreigde diersoorten, zoals haaien en roggen. De netten worden immers over de bodem voortgesleept en vernietigen hierbij de bodemhabitat. Door dit effect op de bodem, en het effect op verschillende vispopulaties, beïnvloedt de boomkorvisserij het hele ecosysteem, wat langetermijngevolgen heeft. Sleepnetten met aanpassingen en de elektrische pulskor, waarbij elektrische pulsen gebruikt worden om de garnalen, en niet de jonge vissen, in het net te drijven, veroorzaken minder schade aan de zeebodem en minder bijvangst. Deze methodes bevinden zich nog in de testfase en meer onderzoek naar de ecologische impact is noodzakelijk. De kustzone waar men meestal op grijze garnaal vist, is een belangrijke kinderkamer en voedingsplaats voor jonge vissen. Daardoor is de bijvangst van jonge vis vaak hoog.

  Beleid

  Een Europese regelgeving verplicht de garnaalvissers om selectiever vistuig te gebruiken om de bijvangst te verminderen. Dit aangepast vistuig geeft de vissen de kans om uit de netten te ontsnappen en de bijvangst wordt tot 35 % van de totale vangst beperkt. Vissers in de Waddenzee zijn verplicht om dit aangepaste vistuig het hele jaar door te gebruiken. In de Noordzee en aan de Franse kust moeten vissers enkel van 1 december tot 1 mei vissen met aangepast tuig.

  Weetje

  Een deel van de garnalen die in de Noordzee en noordelijke zeeën gevangen worden, wordt getransporteerd naar Maghreblanden om er gepeld te worden. Daarna keren ze terug naar de Noord-Europese landen om er verpakt en verkocht te worden. Het purus-kwaliteitslabel garandeert garnalen uit Belgische visserijen die niet met bewaarmiddelen behandeld zijn. Visserijen met dit label geven ook aandacht aan duurzaamheid en ze werken samen met wetenschappers in het onderzoek naar nieuwe, duurzame vismethodes. Op langere termijn streven ze naar een daling van de impact op het ecosysteem, afkomstig van garnaalvisserijen.

  Pin It on Pinterest

  Share This