Garnaal, Grijze

Crangon crangon

  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27
   Boomkor

  Biologie

  De grijze garnaal is een carnivoor, behoort tot de kreeftachtigen en kan een lichaamslengte tot 10 centimeter bereiken. Ze leven dicht bij de kust in ondiep water, liefst in en op zachte bodems met fijn zand om holen te kunnen graven. De grijze garnaal kan op verschillende dieptes, tot 150 m, gevonden worden. Door hun grote aantallen behoren ze tot de belangrijkste organismen in het voedselweb van de Waddenzee en de zuidelijke Noordzee.
  De omvang van het bestand en de regionale verspreiding variëren sterk van jaar tot jaar. De vangst is de afgelopen decennia gestaag gegroeid en ligt nu meestal boven de 30.000 ton omdat de vangst efficiënter wordt.

  Visserij

  Door de gebruikte netten met kleine mazen levert de Noordzeegarnalenvisserij veel ongewenste vangst op, zoals jonge garnalen, jonge vis zoals schol en tong, kleine vissoorten en ongewervelde bodemdieren zoals zeesterren en andere schaaldieren. Ook het verdwijnen van langzaam groeiende en ouder wordende vissoorten zoals kleine haaien of roggen in de Waddenzee wordt in verband gebracht met deze visserij.
  Boomkorvisserij brengt schade toe aan de zeebodem. Er zijn aanwijzingen dat de zandige koraalriffen die ooit veel voorkwamen in de Waddenzee, een van de meest bedreigde onderwaterhabitats, zijn verdwenen als gevolg van de garnalenvisserij in de Noordzee.

  Beheer

  De Noordzeegarnalenvisserij wordt niet door EU-quota beperkt. Er is duidelijk behoefte aan verbetering van het beheer, vooral wat betreft de bescherming van de zeebodem en het vermijden van ongewenste vangst en overbevissing. Binnen beschermde gebieden en nationale parken zijn maatregelen nodig om een ongestoorde natuurlijke ontwikkeling van de onderwaterwereld mogelijk te maken, althans in zeer grote delen van deze gebieden.
  WWF zet zich sterk in voor een natuurvriendelijker Noordzeegarnalenvisserij, die verdere duurzaamheidsmaatregelen neemt en haar ecologische voetafdruk verkleint.

  Met het Visserij Verduurzaamt traject werkt de Belgische visserijsector collectief aan de verduurzaming van de vloot. De duurzaamheid wordt gemeten met de 11 VALDUVIS indicatoren, en elke drie jaar worden streefwaarden bepaald die behaald moeten worden om continue verbetering te stimuleren. Hiervoor biedt het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) ondersteuning in de vorm van een verbetertraject, een plan van maatregelen die een reder kan nemen om een hogere score te behalen. Reders die deelnemen aan dit traject en voldoen aan de streefwaarden worden beloond met een markterkenning. Op dit moment kunnen aankopers dit reeds op de veilklok zien. Meer informatie vindt u hier: https://www.visserijverduurzaamt.be/

  Pin It on Pinterest

  Share This