Haring

Clupea harengus

  • MSC label
   Wildvangst
  • Atlantische Oceaan noordwest, noordoost FAO 21 (Canada), 27 (Ten westen van Schotland, Ierland West, Porcupine Bay)
   Ringzegen

  Biologie

  Haring is een schoolvormende vis die voorkomt op een diepte van maximaal 360 m. Hij komt zowel voor in de Noordzee en in de Oostzee, als in de Noord-Atlantische Oceaan. Haring eet voornamelijk plankton en is een belangrijke voedselbron voor verschillende mariene zoogdieren. De haring vormt bijgevolg een belangrijke schakel in het mariene voedselweb. Haring kan groeien tot een lengte van 45 cm en kan tot 25 jaar oud worden.

  Toestand van het bestand

  Haring is één van de meest geconsumeerde vissen wereldwijd. Om de duurzaamheid van de soort te bevorderen, is het belangrijk om aandacht te besteden aan de herkomst van de vangst. In sommige regio’s worden de visbestanden goed beheerd en zijn ze bijgevolg in een goede conditie. In andere gebieden worden de visbestanden echter overbevist. Haring is één van de meest voorkomende vissen in het noordoosten van de Atlantische Oceaan. Na het ineenstorten van de haringbestanden in de jaren 70 door overbevissing, heeft het bestand zich dankzij strenge beheerplannen na 20 jaar hersteld.

  Ecologische impact

  Haring wordt gevangen met ringzegens, kieuwnetten of pelagische sleepnetten. Aangezien deze netten nauwelijks in contact komen met de bodem, blijft de gevoelige bodemgemeenschap onaangetast. De vangst met deze netten bestaat grotendeels uit haring dus de bijvangst is zeer laag. In sommige gebieden is de bijvangst van te kleine haring wel een groot probleem. Jammer genoeg wordt vaak een groot deel van de vangst teruggegooid in zee, in de hoop economisch waardevollere individuen te vangen (illegaal: ‘high-grading’).

  Beleid

  Een minimum aanlandingsmaat en totale toegestane vangsten zijn ingevoerd om de visbestanden te beschermen.

  Weetje

  Historisch gezien werd in België veel haring gevist, verwerkt en gegeten. Tijdens de twee wereldoorlogen heeft haring de Vlaamse bevolking zelfs gered van de hongersnood. Haring was immers de enige soort die bevist mocht worden tijdens de oorlogsjaren, weliswaar onder toezicht.

  Pin It on Pinterest

  Share This