Noordzeekrab

Cancer pagurus

  • MSC label
   Wildvangst
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27 (Zweden)
   Geankerd kieuwnet
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27 (Noordzee, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk); Middellandse Zee en Zwarte Zee FAO 37
   Val
  • Middellandse Zee en Zwarte Zee FAO 37
   Bodembordensleepnet

  Biologie

  Noordzeekrab is een nachtdier met een bruinachtige, rode kleur en twee grote scharen. Het pantser van deze krab wordt normaal gezien niet breder dan 24 cm en de krab heeft een maximumlengte van 20 cm en kan een gewicht van 3 kg bereiken. De laatste 4 paar poten lijken erg op elkaar en hebben geen echte stekels, maar ze bezitten korte, harde, zwarte haren. Deze soort kan meestal op de bodem gevonden worden waar hij op een heel assortiment aan substraten (zand, grind, stenen) kan voorkomen, op een diepte tussen 6 en 40 m. De noordzeekrab is voornamelijk een vleeseter die zich voedt met verschillende schaaldieren, weekdieren, vissen, stekelhuidigen en kadavers. Hij kan gevonden worden in de Atlantische Oceaan, de Noordzee, de Oostzee en de Middellandse Zee.

  Visserij

  Noordzeekrab wordt met vallen of korven door middel van aas gevangen, maar ook sleepnetten of boomkorren worden gebruikt. Bij het gebruik van bodemsleepnetten en boomkorren is er steeds een grote hoeveelheid ongewenste vangst aanwezig, vaak soorten die reeds bedreigd worden door overbevissing. Deze visserijen hebben ook een negatieve impact op de bodem. De netten worden immers over de bodem voortgesleept en vernietigen hierbij de bodemhabitats en de organismen die er leven zoals jonge vissen en bedreigde diersoorten. Door dit effect op de bodem, en het effect op verschillende populaties, wordt het hele ecosysteem beïnvloedt, wat langetermijngevolgen heeft. Visserijen met korven en vallen hebben daarentegen weinig milieu-impact. Het overlevingspercentage van teruggegooide dieren is wel aanzienlijk hoger dan bij boomkorvisserij, maar er is zeer weinig impact op mariene habitats.

  Beheer

  Op Europees niveau zijn er twee technische beschermingsmaatregelen genomen. Enerzijds is de minimale grootte van het pantser (gemeten in de breedte, tussen de twee buitenranden) vastgelegd op 13-14 cm. Dit garandeert dat de verhandelde dieren geslachtsrijp zijn. Anderzijds wordt de aanvoer van afzonderlijke krabbenscharen beperkt tot een maximum van 1 % van het totaalgewicht van de gevangen levende krabben. Het aanvoeren van scharen is verboden in bepaalde graafschappen van het Verenigd Koninkrijk.

  Pin It on Pinterest

  Share This