Noordzeekrab

Cancer pagurus

  • MSC label
   Wildvangst
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27; Middellandse Zee en Zwarte Zee FAO 37
   Val
  • Middellandse Zee en Zwarte Zee FAO 37
   Bodemsleepnet

  Biologie

  Noordzeekrab is een nachtdier met een bruinachtige, rode kleur en twee grote scharen. De krab kan een gewicht van 3 kg bereiken. De schaal van deze krab wordt normaal gezien niet breder dan 24 cm en de krab heeft een maximumlengte van 20 cm. De laatste 4 paar poten lijken erg op elkaar en hebben geen echte stekels, maar ze bezitten korte, harde, zwarte haren. Deze soort kan meestal op de bodem gevonden worden waar hij op een heel assortiment aan substraten (zand, gravel, stenen) kan voorkomen, op een diepte tussen 6 en 40 m. De noordzeekrab is voornamelijk een vleeseter die zich voedt met verschillende schaaldieren, weekdieren, vissen, stekelhuidigen en kadavers.

  Toestand van het bestand

  De meeste bestanden van Noordzeekrab zijn gezond. Enkele Britse en Ierse stocks beginnen wel te lijden onder een te hoge visserijdruk. Er is ook een hoge teruggooi van kleine noordzeekrab die een grote overlevingskans hebben. Volgens FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) is het bestand in Frankrijk niet overbevist, maar er is onzekerheid door onvoldoende informatie.

  Ecologische impact

  Noordzeekrab wordt gevangen met vallen met aas of sleepnetten. Vallen zijn selectief, produceren nauwelijks bijvangst, hebben weinig teruggooi en weinig ecologische impact. Bij het gebruik van sleepnetten of boomkorren is er steeds een grote hoeveelheid bijvangst aanwezig, vaak soorten die reeds bedreigd worden door overbevissing. Boomkorvisserijen hebben ook een negatieve impact op de overleving van verschillende bodemsoorten, zoals koudwaterkoralen, jonge vissen en bedreigde diersoorten, zoals haaien en roggen. De netten worden immers over de bodem voortgesleept en vernietigen hierbij de bodemhabitat. Door dit effect op de bodem, en het effect op verschillende vispopulaties, beïnvloedt de boomkorvisserij het hele ecosysteem, wat langetermijngevolgen heeft.
  In het oosten van het Verenigd Koninkrijk is er bijvangstschade mogelijk aan rode lijst soorten, zoals zeeschildpadden en otters. In Frankrijk komt bijvangst ook regelmatig voor, maar de omvang is onbekend. De meeste vallen maken geen gebruik van ontsnappingsmogelijkheden om deze bijvangst te minimaliseren. Desondanks zijn significante veranderingen in het ecosysteem door de noordzeekrab eerder onwaarschijnlijk.

  Beleid

  Op Europees niveau zijn er twee technische beschermingsmaatregelen genomen. Enerzijds is de minimale grootte van het pantser (gemeten in de breedte, tussen de twee buitenranden) vastgelegd op 13-14 cm. Dit garandeert dat de verhandelde dieren geslachtsrijp zijn. Anderzijds wordt de aanvoer van afzonderlijke krabbenscharen beperkt tot een maximum van 5 % van het totaalgewicht van de gevangen levende krabben. Het aanvoeren van scharen is verboden in bepaalde graafschappen van het Verenigd Koninkrijk.

  Pin It on Pinterest

  Share This