Rivierkreeft

Astacus astacus

  • Europa
   Val

  Biologie

  De rivierkreeft is een typische bewoner van rivieren, meren en vijvers. Hij leeft graag op zachte zandbodems, waar hij eenvoudig holen kan graven. Overdag verbergt de rivierkreeft zich in deze holen, maar ’s nachts komt hij naar buiten om te jagen. Rivierkreeft eet graag wormen, aquatische insecten, weekdieren en planten. Oorspronkelijk is de rivierkreeft afkomstig uit Europa en hij is dan ook goed verspreid over het hele continent. Buiten Europa werd deze soort recentelijk geïntroduceerd en hij kan nu bijvoorbeeld ook in Marokko gevonden worden.
  Rivierkreeft die in België wordt geconsumeerd, is voornamelijk ingevoerd, uit zowel wildvangst als uit kweek.

  Toestand van het bestand

  De rivierkreeft heeft de status ‘kwetsbaar’ op de rode lijst van IUCN (International Union for Conservation of Nature). In het hele leefgebied hebben de rivierkreeftpopulaties verliezen geleden. De introductie van competitieve, invasieve soorten, de rivierkreeftenplaag en ook het verlies van leefgebied, zijn allemaal bedreigingen voor de inheemse rivierkreeft.

  Ecologische impact

  Rivierkreeft wordt gevangen met vallen. Vallen zijn selectief, produceren nauwelijks bijvangst, hebben weinig teruggooi en weinig ecologische impact. Rivierkreeft is een sleutelsoort in zijn leefmilieu. Wetenschappers geloven dat de achteruitgang en het eventuele verlies van deze soort zowel de structuur als het functioneren van het ecosysteem zal beïnvloeden. Rivierkreeft maakt ook een belangrijk deel uit van het dieet van verschillende andere soorten, zoals otters en vogels.
  De rode Amerikaanse rivier- of moeraskreeft (Procambarus clarkii) wordt gekweekt in vijversystemen China, de Verenigde Staten en Australië. Hij is resistent, invasief, past zich schrikwekkend goed aan en verstoort de ecosystemen waarin hij geïntroduceerd is. Vandaag is het de meest voorkomende rivierkreeftensoort in Europa.

  Beleid

  Sinds de uitbraak van de rivierkreeftenplaag aan het einde van de 19de eeuw en de introductie van uitheemse soorten is de vangst op rivierkreeft gelimiteerd. Er zijn verschillende regelgevingen die de rivierkreeftvisserij moeten controleren. Het importeren, transporteren en verkopen van levende, uitheemse individuen is ook verboden.

  Pin It on Pinterest

  Share This