Paling

Anguilla anguilla

  • Wereldwijd
   Val

  Biologie

  De paling heeft een lang, slangachtig lichaam. Mannetjes kunnen 45 cm groot worden en vrouwtjes 133 cm. De paling komt voor in de wateren van IJsland en Noorwegen, helemaal tot aan de Afrikaanse kust, in de Middellandse Zee en in de Zwarte Zee. De paling is een carnivoor met een bijzondere levenscyclus, want jonge paling woont in zoetwater tot ze geslachtsrijp worden waarna ze naar de Sargassozee migreren om voort te planten. De glasalen worden door de Golfstroom teruggebracht naar de kustgebieden waar de cyclus herstart.

  Toestand van het bestand

  De paling heeft de status ‘ernstig bedreigd’ op de rode lijst van IUCN (International Union for Conservation of Nature). Aangezien de paling in al zijn levensstadia, van glasaal tot volwassen paling, bevist wordt, is het bestand voor al deze stadia in een alarmerende staat. De aantallen voor alle levensstadia bevinden zich op een historisch minimum.

  Ecologische impact

  Paling wordt meestal gevangen met vallen, maar ook sleepnetten, elektrisch vissen, haken, pondnetten en fuiken worden gebruikt. Door deze grote variatie in technieken ontbreekt er betrouwbare informatie over de bijvangst. Vallen zijn selectief, produceren nauwelijks bijvangst, hebben weinig teruggooi en weinig ecologische impact. In België wordt palingvisserij niet meer beroepsmatig uitgeoefend. Er is wel nog een beperkte recreatieve visserij.
  Tot op vandaag kan men de Europese paling niet in gevangenschap laten voortplanten. Daarom is de kweek van paling beperkt tot het vetmesten van in het wild gevangen glasalen in gesloten recirculatiesystemen. De gesloten systemen hebben geen enkel negatief effect op de omliggende wateren. Ziekten en parasieten kunnen niet worden doorgegeven naar populaties in het wild en er worden geen chemicaliën of medicijnen in het milieu gebracht. De dieren kunnen niet ontsnappen en hebben bijgevolg geen effect op de wilde populaties.

  Beleid

  Het huidige beleid voor de wildvangst leidt niet tot het bevorderen van populatieherstel of duurzame voorplanting. Om de handel beter te controleren, werd paling opnieuw opgenomen in de tweede bijlage van CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Hierdoor is internationale handel van paling wel nog toegelaten, maar strikt gereglementeerd. In december 2010 werd de export van paling naar landen buiten de Europese Unie verboden.
  Sinds 2009 is er een Belgisch palingbeheerplan waarin gefocust wordt op het verbeteren van de vrije migratie van en naar zee, het uitzetten van glasaal en het aanpakken van illegale stroperij. Er gelden lokale regels voor de palingvangst, zoals een opgelegd vistuig (maaswijdte), een beperkt aantal visvergunningen, en/of een ingesteld visseizoen.

  Weetje

  Omwille van de zeer hoge waarden aan toxische stoffen in palingvlees adviseert de Vlaamse overheid om geen paling uit het wild, of gekweekt in opkweekcentra te consumeren. Om dezelfde reden is er sinds 2006 een algemeen meeneemverbod voor paling van kracht in Wallonië.

  Pin It on Pinterest

  Share This