Paling

Anguilla anguilla

  • Wereldwijd
   Val

  Biologie

  De paling is een ernstig bedreigde diersoort met een bijzondere levenscyclus. Jonge paling leeft in zoetwater tot ze geslachtsrijp worden waarna ze naar de Sargassozee migreren om zich voort te planten. De glasalen worden door de golfstroom teruggebracht naar de kustgebieden waar de cyclus herstart. De paling heeft een lang, bochtig lichaam. De mannetjes worden 45 cm groot en de vrouwtjes 133 cm. De paling is een carnivoor en komt voor in de wateren van IJsland en Noorwegen, helemaal tot aan de Afrikaanse kust, in de Middellandse Zee en in de Zwarte Zee. De paling is enorm bedreigd. De aanpassing van rivieren belemmert zijn migratie, hij heeft last van vervuiling van het water en hij wordt verhinderd door de turbines van waterkrachtcentrales en pompinstallaties.

  Visserij

  Paling wordt meestal gevangen met vallen, maar ook sleepnetten, elektrisch vissen, haken, pondnetten en fuiken worden gebruikt. Door deze grote variatie in technieken ontbreekt er betrouwbare informatie over de ongewenste vangst. Vallen zijn selectief, produceren nauwelijks ongewenste vangst, hebben weinig teruggooi en weinig ecologische impact. In België wordt palingvisserij niet meer beroepsmatig uitgeoefend. Er is wel nog een beperkte recreatieve visserij.

  Beheer

  De Europese palingpopulatie blijft overbevist en het huidig beheer blijkt niet succesvol om de populaties te herstellen of op lange termijn in stand te houden. In december 2010 werd de export van paling naar landen buiten de Europese Unie verboden. Internationale handel van paling is enkel strikt gereglementeerd toegelaten. Er gelden lokale regels voor de palingvangst, zoals een opgelegde vangsttechniek (maaswijdte), een beperkt aantal visvergunningen, en/of een ingesteld visseizoen. In 2018 introduceerde de EU een driemaandelijkse sluiting van de commerciele en recreatieve visserijen voor alle levenstadia van de paling in de Noord-Atlanische Oceaan, Baltische Zee (Oostzee) en Middelandse Zee.

  Aquacultuur

  Tot op vandaag kan men de Europese paling niet in gevangenschap laten voortplanten. Daarom is de kweek van paling beperkt tot het vetmesten van in het wild gevangen glasalen in gesloten recirculatiesystemen. De gesloten systemen hebben geen enkel negatief effect op de omliggende wateren. Ziektes en parasieten kunnen niet worden doorgegeven naar populaties in het wild en er worden geen chemicaliën of medicijnen in het milieu gebracht. De dieren kunnen niet ontsnappen en hebben bijgevolg geen effect op de wilde populaties.

  Pin It on Pinterest

  Share This