Spinkrab

Maja squinado

  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27
   Val

  Biologie

  De spinkrab is een inwoner van de Middellandse Zee. Het schild van de krab kan tot 22 cm breed zijn, maar is meestal zo’n 18 cm breed. Op een leeftijd van ongeveer 2 jaar wordt de spinkrab geslachtsrijp en kan hij zich voortplanten. Spinkrab vertoeft op dieptes van wel 150 m, maar meestal zit hij niet dieper dan 90 m. Hij verkiest harde, rotsachtige bodems met algen, waar hij zich mee voedt. Spinkrabben scholen vaak samen in groep. De vrouwtjes en de jonge krabben zitten dan in het midden, met de mannetjes eromheen voor bescherming. Dankzij dit gedrag kunnen vissers makkelijk meerdere individuen tegelijkertijd vangen.

  Toestand van het bestand

  Aan het eind van de jaren ‘70 was een grote daling merkbaar in de vangstopbrengsten. Er is nog steeds onvoldoende informatie beschikbaar om de spinkrabpopulaties te evalueren. De aantallen kennen een grote jaarlijkse variatie wat het moeilijk maakt om een correcte benadering van de bestandgroottes te maken. De verschillende populaties lijken wel evenwichtige aantallen geslachtsrijpe krabben te hebben, wat het bestand staande houdt.

  Ecologische impact

  Spinkrab wordt gevangen met korven of vallen en staande netten (kieuwnetten of warrelnetten). Vallen en korven zijn selectief, produceren nauwelijks bijvangst, hebben weinig teruggooi en weinig ecologische impact, aangezien de bijvangst meestal levend bevrijd kan worden. Staande netten hebben wel een negatieve ecologische impact, omdat verschillende haaien, roggen en zeezoogdieren, zoals bijvoorbeeld bruinvissen, verstrikt kunnen raken in de netten en bijgevolg verdrinken. Verschillende overheden promoten het gebruik en de ontwikkeling van auditieve waarschuwingsmechanismen, zoals ‘pingers’. Dit schrikt de zeezoogdieren af met een lagere bijvangst tot gevolg.

  Beleid

  Om de vangst van jonge spinkrab te beperken, is er een minimum aanlandingsmaat van 12 cm opgelegd. In sommige gebieden zijn er ook extra maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van bepaalde zones, een limiet op het aantal vaartuigen en het beperken van de vangst van bevruchte vrouwtjes.

  Pin It on Pinterest

  Share This