Heilbot

Hippoglossus hippoglossus, H. stenolepis, Reinhardtius hippoglossoides

  • MSC label
   Wildvangst
  • Europa (Noorwegen)
   Aquacultuur - Netkooien op zee
  • Atlantische Oceaan noordwest FAO 21 (Scotian Shelf, Southern Grand Bank)
   Grondbeuglijn
  • Atlantische Oceaan noordoost FAO 27 (Noordelijke Noorse Zee)
   Geankerd kieuwnet, Grondbeuglijn
  • Pacififsche Oceaan noordoost FAO 67 (Canada, Verenigde Staten van Amerika)
   Bodemsleepnet, Grondbeuglijn
  • Atlantische Oceaan noordwest, noordoost FAO 21 (Canada), 27
   Boomkor, Bodemsleepnet, Geankerd kieuwnet, Grondbeuglijn

  Biologie

  Alle verschillende heilbotsoorten brengen het merendeel van hun tijd door op de zeebodem, maar voor sommige activiteiten, zoals jagen, vind je ze hoger in de waterkolom. Heilbot is een roofvis die zich voornamelijk met andere vissen, schaaldieren en insecten voedt. Hij komt voor op verschillende dieptes van 500 m tot 1 km. Alle soorten hebben een trage groei en zijn geslachtsrijp op late leeftijd (9 – 10 jaar). De Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus) komt voor in het oosten en het noorden van de Atlantische Oceaan. Deze soort kan een lengte van 4 m bereiken en kan honderden kilo’s wegen. De Atlantische heilbot heeft de status ‘bedreigd’ op de rode lijst van IUCN (International Union for Conservation of Nature). Atlantische heilbot wordt in Noorwegen ook gekweekt. De Pacifische heilbot (Hippoglossus stenolepis) komt voor in het noorden van de Stille Oceaan en kan tot 2,5 m groot worden. Groenlandse heilbot (Reinhardtius hippoglossoides) verkiest koudere wateren en komt dus voornamelijk in het noorden van zowel de Atlantische als de Stille Oceaan voor. Deze soort wordt kan 1,30 m lang worden, ongeveer 45 kg wegen en 30 jaar oud worden. Heilbot wordt sinds de jaren ’50 bevist. Tot op vandaag is Noorwegen de belangrijkste producent van gekweekte Atlantische heilbot.

  Wildvangst

  Toestand van het bestand

  Alle heilbotsoorten werden of zijn overbevist. Er zijn bijgevolg maatregelen genomen om het herstel van de populaties te bevorderen. In 2012 was de Groenlandse heilbot enorm overbevist, met slechts 56 % van de noodzakelijke populatiegrootte om een maximale duurzame opbrengst te bekomen. Vandaag is dat nog steeds maar 71 %. De visserijdruk op Groenlandse heilbot is ondertussen conform een duurzame aanpak.

  Ecologische impact

  Heilbot wordt voornamelijk gevangen met sleepnetten en boomkorren. Bij het gebruik van sleepnetten of boomkorren is er steeds een grote hoeveelheid bijvangst aanwezig, vaak soorten die reeds bedreigd worden door overbevissing. Boomkorvisserijen hebben ook een negatieve impact op de overleving van verschillende bodemsoorten, zoals koudwaterkoralen, jonge vissen en bedreigde diersoorten, zoals haaien en roggen. De netten worden immers over de bodem voortgesleept en vernietigen hierbij de bodemhabitat. Door dit effect op de bodem, en het effect op verschillende vispopulaties, beïnvloedt de boomkorvisserij het hele ecosysteem, wat langetermijngevolgen heeft.
  Het gebruik van staande netten en kieuwnetten leidt tot minder bijvangst en heeft een minimale impact op de bodem. Beschermde haaien, roggen en zeezoogdieren behoren echter nog steeds tot de mogelijke bijvangst. Sleeplijnvisserijen (trolling en longlines of beuglijnen) hebben een enorme bijvangst van een aantal bedreigde soorten, zoals zeeschildpadden, zeevogels, haaien en roggen. Veel jonge vissen van andere economisch belangrijke soorten, zoals zwaardvis en marlijn, worden gevangen en teruggegooid, met weinig kans op overleven. Door het gebruik van aas kunnen deze methodes een impact hebben op de aasbestanden.

  Beleid

  De Atlantische heilbot is een bedreigde diersoort en wordt dus niet bevist. Soms is deze soort bijvangst van andere visserijen. Daarom is het noodzakelijk om meer selectieve vistechnieken te ontwikkelen. Voor de visserijen van de Pacifische heilbot gelden er quota om de visbestanden te beschermen.
  In 2012 werd er een langetermijnbeheerplan voor de Groenlandse heilbot opgesteld. In Groenland en IJsland wordt de visvangst beperkt door het opleggen van totale toegelaten vangsten en quota. In de Faeröer wordt er een beperkt aantal vergunningen uitgedeeld om de visserijdruk op de heilbotpopulaties te verminderen.

  Aquacultuur

  Ecologische voetafdruk

  De aquacultuur van Atlantische heilbot op commerciële schaal is net begonnen. Het voer (vismeel en visolie) dat gebruikt wordt, is niet afkomstig uit duurzame bronnen en de productie van het voer vervuilt de wilde visbestanden.

  Ecologische impact

  Aquacultuur in netkooien en doorstroomsystemen heeft een grote ecologische impact. De hoeveelheid vis in netkooien is immers enorm hoog. Om het hoge risico op ziektes en parasieten te vermijden, worden voedingstoffen, chemische stoffen en antibiotica toegevoegd aan het water waarin de kweeksoort zich bevindt. Deze toevoegingen beïnvloeden de voedselweb-interacties en de wilde populaties. Ontsnapte vissen kunnen de wilde populaties verzwakken door de uitwisseling van genen. Het afvalwater afkomstig uit doorstroomsystemen en netkooien, bevat een hoge concentratie nutriënten (wat leidt tot de eutrofiëring van de omgeving), en leidt tot de verspreiding van ziektes en parasieten, en het kruisen van gekweekte en wilde soortgenoten.

  Pin It on Pinterest

  Share This